Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Wob-verzoek m.b.t. GVB / Roelof Hartplein

lassen-geluidshinder

Dit artikel is een voorbeeld van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op deze manier probeer ik erachter te komen hoe het mogelijk is dat hier op het Roelof Hartplein, in de Roelof Hartstraat en in de Van Baerlestraat om de maand wekenlang ‘s nachts gewerkt wordt aan het tramspoor, zeven nachten per week. Dat onderhoud, dat gebeurt in opdracht van het GVB en de Gemeente Amsterdam, bestaat vooral uit uit het lassen, slijpen en hameren op de rails, wat slapen volstrekt onmogelijk maakt tussen 0.30 uur en 5.30 uur. 

Het GVB wordt sinds lang achtervolgd door corruptieschandalen, fraudes en wanbeleid. Via dit Wob-verzoek hoop ik meer inzicht te krijgen in het openbaar vervoerbedrijf en zijn schimmige praktijken. De in de Wob gespecialiseerde onderzoeksjournalist Sjors van Beek begeleidde me in deze procedure.

Aan: College van B&W van de gemeente Amsterdam
T.a.v. de wethouder Verkeer en Vervoer
Dhr. P. Litjens
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Onderwerp: Wob-verzoek
Mijn kenmerk: WOB46 / GVB

Amsterdam, 9 februari 2016

Zeer geachte heer Litjens,

Bij dezen dien ik, David Frankenhuis, een Wob-verzoek in (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur).
Ik wil graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig bij of onder uw college. Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid ‘vergunningverlening’.

Concreet vraag ik om de volgende documenten of informatie:
1. Een kopie van alle verleende vergunningen – inclusief alle daarbij behorende verlengingen, uitbreidingen en/of aanpassingen – voor alle nachtwerkzaamheden tussen 1 januari 2013 en heden, voor het navolgende gebied:
a. Roelof Hartplein;
b. Roelof Hartstraat tot aan Ruysdaelkade, inclusief brug Ceintuurbaan;
c. Ceintuurbaan van Ruysdaelkade tot aan Roelof Hartplein;
d. Johan M. Coenenstraat tot aan kruising met Gerard Terborgstraat;
e. Van Baerlestraat tot aan kruising Ruysdaelstraat.
Voor uw gemak in de bijlage een kaartje van het bedoelde gebied.
en verleend aan de volgende partijen:
I. GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf)
II. Bouwbedrijven;
III. Wegenbouwbedrijven;
IV. Alle bedrijven of instellingen die met, namens, voor of in opdracht van het GVB of de gemeente Amsterdam werken aan de trambaan, het wegdek en de tussen de rails gelegen platen.
Met ‘nachtwerkzaamheden’ wordt bedoeld: alle werkzaamheden tussen 23 uur en 07.00 uur.

2. Een kopie van alle overige documenten waarmee enige vorm van toestemming is verleend – of waarmee gemeld is dat een vergunning niet vereist is – voor alle nachtelijke werkzaamheden tussen 1 januari 2013 en heden, voor het gebied en aan de partijen zoals beschreven onder punt 1. Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend:
i. E-mails;
ii. Brieven;
iii. Vrijstellingen;
iv. Mandaten.

3. Subsidiair verzoek ik om een geanonimiseerde kopie van al het gevraagde onder punt 1, 2 en 3.

4. Een kopie van alle terzake doende gemeentelijke, landelijke en provinciale regelgeving en/of wetgeving, waaronder:
i. APV-bepalingen;
ii. Hinderwet-bepalingen;
iii. Milieubepalingen.
iv. Gemeentelijke besluiten (gemeenteraad, college B&W).

Doel van dit verzoek is inzicht verkrijgen welke bedrijven, instellingen of partijen van (functionarissen van) de gemeente Amsterdam de afgelopen drie jaar op welke momenten formeel en/of informeel toestemming hebben gekregen om na 23 uur ’s avonds werkzaamheden te verrichten aan de tramlijn in het genoemde gebied. Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van – gevraagde documenten inzicht kunnen geven in deze vraag, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een kopie. Indien u voornemens bent om hiervoor kopieerkosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf hierover contact met mij op te nemen.

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk of per email aan mij te bevestigen.

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal worden opgevat als een afwijzing.
Met vriendelijke groet,

David Frankenhuis
Roelof Hartplein

Tags:        |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>