Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

‘Raad voor het Openbaar Bestuur’: de muil van de staat

sticker brain control Amsterdam

Verspilling van belastinggeld, corruptie, doofpotten, machtsmisbruik en vele andere verwijten vliegen de overheid regelmatig om de oren. De inspraak van de bevolking in het bestuur is uiterst gering, onder andere omdat burgemeesters, de premier en commissarissen van de koningin niet gekozen maar ‘van hogerhand’ benoemd worden. Dankzij de Europese Unie wordt deze kloof eerder wijder dan dat hij krimpt.

sticker Wilders verboden Afa NederlandPoliticoloog Nico Baakman wijst er fijntjes op dat de overheid z’n best doet de burger te veranderen, terwijl in zijn ogen juist het bestuur zich moet aanpassen aan de bevolking. “In ons stelsel zit de betrokkenheid van burgers gebakken, maar vanaf 1850 is die er door de politieke elite vakkundig uitgesloopt”, beweert hij stellig.

Zowel op gemeentelijk niveau als landelijk is de invloed van de kiezer op het bestuur ernstig uitgehold en het op een zijpad rangeren van het referendum noemt hij zelfs ‘sabotage’. “De vraag is niet: wat moeten we met de burger, maar wat moeten we met het stelsel. Je mag het onvermogen van het stelsel niet afwentelen op de burger. Kijk eerst naar de politieke elite, breng het systeem op orde, en laat de burger met rust” (Trouw, 12 oktober 2012).

Baakman is helaas een der weinigen die met fundamentele kritiek tot de ‘kwaliteitsmedia’ weet door te dringen. Overige grieven tegen de gevestigde orde beperken zich doorgaans tot discussies op digitale platforms of stranden in de ‘blogosfeer’.

sticker fuck the media Amsterdam 2013

Vanzelfsprekend negeert de overheid deze particulieren die hun vrije tijd opofferen om zich te verdiepen in de complexe politieke en bestuurlijke aangelegenheden.

Anderzijds financiert onze democratuur allerlei ‘denktanks’ gevuld met universitaire titels die zich permanent inspannen om critici van de machthebbers het zwijgen op te leggen. Deze kliekjes zou je ‘de muil van de staat’ kunnen noemen. Leden ervan werken op universiteiten en in media. Sommigen zijn relatief bekend, zoals Marcel van Dam, Rick Van der Ploeg, Lans Bovenberg en Paul de Beer, terwijl de meesten een meer obscuur bestaan leiden.

Vandaag stuitte ik op zo’n clubje waarvan ik nooit eerder hoorde, de ‘Raad voor het Openbaar Bestuur’ (ROB). Onlangs bracht ROB het advies ‘Belichaming van de Kundige Overheid’ uit, waarvan de strekking grofweg is dat burgers minder kritiek moeten hebben op de overheid.

sticker laser314 'das-muil'Op zijn website kom je meer interessante opvattingen tegen van deze groep academici en intellectuelen. Zo vindt prof. dr. Gabriël van den Brink dat er ‘twee kloven’ zijn die “de integratie van Europa in hoge mate bemoeilijken.” De ene is ‘horizontaal’ en gaat over de grote culturele verschillen die op ons continent tussen landen bestaan en de tweede kloof is ‘verticaal’, ofwel de kloof tussen bestuurders en ‘gewone’ burgers. Van den Brink onderscheidt drie typen burgers: de bedrijvige, de bedreigde en de berustende burger. “Om beide kloven te overbruggen is dialoog noodzakelijk, tussen burgers van verschillende landen en tussen het (Europese) bestuur en burgers.” De geleerde wil daarom graag ‘een Instituut ter Bevordering van de Europese Dialoog’ oprichten “om voorstellen voor die dialoog uit te werken.”

Ik vind het immer verfrissend om te mogen aanschouwen hoe dergelijke ‘onafhankelijke’ wetenschappers zichzelf prostitueren voor politici en bureaucraten op jacht naar een paar ton subsidie. Zij vinden het vanzelfsprekend dat op werkelijk alles – behalve de fiScuS – bezuinigd wordt maar zelf hopen ze toch nog dat de minister ze een fooi tussen hun decolleté schuift.

Waarschijnlijk zijn ze niet eens volledig blind voor het wanbeleid van de bestuurlijke elite maar gaan er zelfgenoegzaam van uit dat als zij de ellende maar van een intellectueel klinkend fundament voorzien, dat de meesten het zullen accepteren.

DF

Gerelateerd:

Wat bedoelen de makers van het SIRE-spotje ‘tolerantie’?

Stroperige staat, Anders Breivik & Theodor Holman

Waarin Theo van Gogh groot was

Affaire Diederik Stapel slechts topje van ijsberg

Angstmosfeer: politiek correct op de middelbare school

Van de nieuwe afgod (1885): Nietzsche over de staat


Tags:        |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>