Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Mijn top 5 paranoïde oorzaken van onveiligheid:


In het kritische denken over problemen rondom veiligheid en de overheid – wiens verantwoordelijk dit uiteindelijk is – kan je minstens drie verschillende posities innemen. De eerste ziet het systeem overheid als ‘goed’ doch voor verbetering vatbaar, de tweede ziet de grondbeginselen van de moderne staat juist als de wortel der maatschappelijke problemen en de laatste heeft als uitgangspunt dat mensen met kwade intenties overheden leiden.

sticker 'beware street art' Amsterdam

~ Amsterdam ~

De meest gangbare of mainstream opvatting is dat het systeem in zijn wezen goed is, maar zo nu en dan aanpassing aan nieuwe omstandigheden behoeft. In deze optiek vloeien problemen rond onveiligheid voort uit technologische ontwikkelingen, een gebrek (of juist een teveel) aan democratische inspraak of onderbetaling van ambtenaren en politici, die bovendien in toenemende mate overbelast raken door complexe maatschappelijke en internationale vraagstukken. Als dergelijke zaken de staat meer aandacht kosten zijn onvermijdelijk minder middelen beschikbaar voor veiligheid en recht, de kerntaken van elke overheid, of moeten de belastingen omhoog.

Een tweede denkrichting zou je kunnen samenvatten onder de term ‘libertarisme’, dat te splitsen valt in ‘anarcho-kapitalisme’ en het meer geaccepteerde klassiek liberalisme (of ‘minarchisme’).

Tot deze laatste stroming kan je de bekende econoom en filosoof Adam Smith rekenen. Zijn ideeën over ‘de onzichtbare hand’ van de krachten van de vrije markt vormen een belangrijke pilaar onder het moderne economisch denken. ‘Als ondernemers en consumenten hun eigenbelang nastreven leidt dit tot optimale welvaart’. Het prijsmechanisme brengt evenwicht tussen het aanbod van goederen en diensten en de vraag ernaar. De keuzevrijheid van de consument, eigenbelang van ondernemers en concurrentie zorgen ervoor dat prijzen laag blijven en bedrijven zo min mogelijk middelen verspillen.

Overheden daarentegen zijn monopolisten en beconcurreren hooguit elkaar, waardoor wildgroei aan nutteloze en vaak zelfs schadelijke afdelingen plaatsvindt. Met name dankzij de maatschappelijke acceptatie van begrotingstekorten en ‘belasting’ – gedwongen consumptie of betaling – kunnen staten dit probleem echter vaak lang uitstellen.

'Hebben we ooit voor een staat gekozen' posterOm dergelijke problemen terug te dringen bepleiten minarchisten het model van de ‘nachtwakerstaat’. De overheid beperkt zich dan tot orde en veiligheid, rechtspraak, buitenlands beleid en (delen van) de infrastructuur.

Anarcho-kapitalisten zoals Frank Karsten bekritiseren deze ‘minimale staat’ op grond van het idee dat ieder monopolie tot een verslechtering in de verhouding tussen prijs en kwaliteit van producten leidt. Je kan hen zien als ‘principiële libertariërs’.

Een belangrijk idee over de oorsprong van het recht dat beide groepen libertariërs lijkt te verenigen verwoordde Frédéric Bastiat in ‘De wet’ (1850). Volgens deze Fransman heeft iedereen “een natuurlijk recht – van God – om zijn persoon, zijn vrijheid en zijn bezit te verdedigen. Dit zijn de drie basisvereisten van het leven, en het behoud van ieder afzonderlijk is volledig afhankelijk van de andere twee. (…) Als ieder persoon het recht heeft tot verdediging – zelfs met geweld – van zijn persoon, zijn vrijheid, en zijn eigendom, dan volgt hieruit dat een groep mensen het recht heeft tot het organiseren en ondersteunen van een gemeenschappelijke macht, die deze rechten permanent beschermt.”

Bastiat beschrijft vervolgens hoe het recht ‘perverteert‘ door het ontstaan van nieuwe politieke doelen zoals ‘gelijkheid’ en middelen als herverdeling. De overheid zelf krijgt dan ‘criminele’ of parasitaire trekjes, zeker als de staat het recht op zelfverdediging inperkt. Ook wijzen libertariërs er bijvoorbeeld graag op hoe de capaciteit van politie en justitie verspild wordt met opsporing van drugshandel, terwijl de pakkans en het risico op celstraf bij ernstige geweldsdelicten erg laag is. Anarcho-kapitalisten willen uiteindelijk alles privatiseren, veiligheidsdiensten en rechtbanken incluis.

Tot de laatste kritische stroming behoort een veelheid aan Orwelliaanse schrijvers en activisten die door mainstream auteurs en media zelden serieus genomen worden. Hun denkbeelden kan je rekenen tot het ‘paranoïde paradigma’, dat in alle lagen van de samenleving te beluisteren valt. Uitgangspunt is dat binnen staten boosaardige complotten bestaan die de bevolking onder de duim houden middels aanslagen en manipulatie. “War = peace“.

Voor enkele hunner angstbeelden is overigens wel enig bewijs te vinden, zoals bijvoorbeeld operaties onder ‘valse vlag‘. Maar welke voordelen of belangen zouden elementen binnen de staat kunnen hebben bij het ondermijnen van de veiligheid in Nederland?

  1. Veiligheid op straat wordt bewust verwaarloosd en zelfs ondermijnd om de burger te laten voelen hoe afhankelijk hij van de overheid is. Tegen belastingverhoging en openlijke corruptie zal hij zich dan minder durven verzetten.
  2. sticker 9-11 was an inside job AmsterdamDe stijgende criminaliteit veroorzaakt een politieke reactie die resulteert in allerlei extra law & order maatregelen. Deze zullen echter vooral niet-criminelen treffen en dat is ook het doel: de ‘gewone burgers’ eronder houden. Hun inkomsten en vermogens zijn immers de pinautomaat van de bureaucratie, en melkvee moet natuurlijk niet gaan lopen zeiken.
  3. Voor overvallers van winkels en horeca is de kans om gepakt en veroordeeld te worden idioot laag. Bedrijven worden zo “gestuurd” richting het overschakelen op digitaal geld, hetgeen de overheid meer inzicht in het financiële verkeer van de bevolking oplevert.
  4. Meedoen aan missies in landen waar al Qaida en dergelijke groepen actief zijn vergroot de potentiële terreurdreiging hier. Dit geeft de overheid weer een excuus tot uitbreiding van de bevoegdheden en fondsen van de AIVD.
  5. De staat gebruikt terreurgroepen en radicale actievoerders als intermediair, zodat ambtenaren zelf schone handen kunnen houden.

DF


Tags:        |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>