Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Onze opmerkelijke geschiedenis

sticker paus plus slaven, Tallinn

“Nederland heeft een opmerkelijke geschiedenis”, vertelde een vriend me eens. “De meeste landen beginnen met een koningshuis en worden later een republiek, maar in Nederland gebeurde precies het omgekeerde.”

Voordat onze verre voorouders een politiek systeem zonder een erfelijk staatshoofd bevolkten moesten zij zich echter eerst van buitenlandse overheersing losvechten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). De gedeeltelijk protestantse, relatief liberale burgerij en ook de meeste edelen hadden weinig op met religieuze dwang en de invoering van nieuwe belastingen door Philips II. Uit dit anarchistisch aandoend verzet ontstond het historische Plakkaat van Verlatinghe (1581) waarin de Spanjaard werd verstoten als vorst.

“Omdat vele bestuurders trouw hadden gezworen aan Philips, traden zij na het Plakkaat af en kwam in de Republiek een nieuwe generatie bestuurders aan de macht” (Wikipedia).

Dit geschrift had dus direct al verreikende gevolgen en kan je beschouwen als het feitelijke begin van de Nederlandse onafhankelijkheid. Uit het Plakkaat ontsproot niet alleen de ‘Gouden Eeuw’, een lange periode van enorme welvaart, maar ook – en ongetwijfeld in samenhang daarmee – verwerd Nederland tot een vrijhaven voor ‘onafhankelijke geesten’ die elders in Europa religieus en fiscaal werden onderdrukt.

De uiteindelijke teloorgang van de Republiek is onder andere te wijten aan (handels)oorlogen, interne verdeeldheid en aan het beleid van bestuurders. Zij vertegenwoordigden in toenemende mate de belangen van de ‘regentenklasse’, een steeds geslotener netwerk van families met een groot aandeel in de geld- en kapitaalhandel. Het mechanisme waarmee sommigen toentertijd vorstelijk ‘verdienden’ aan de rentebetalingen op de Nederlandse staatsschuld doet in de verte denken aan hedendaagse politici die – na jarenlang begrotingstekorten te hebben opgepompt – commissaris worden bij dezelfde bank als waar zij voorheen miljarden leenden.

sticker 'kroon op vinger'Toen ons land vanaf 1815 – na de Franse bezetting – weer onafhankelijk was, bleek het inmiddels een soort ‘absolute monarchie’ (waarbij de vorst over de ‘volledige macht’ beschikt). In de grondwetsherziening 1848 liet Willem II er weliswaar een volksvertegenwoordiging aan toevoegen maar ook sindsdien regeerden de Van Oranjes Nederland bij tijd en wijle op haast feodale wijze. Meer dan 160 jaar later beschikken diverse leden van de familie nog over formidabele (zij het vooral informele) macht en zijn ze bovendien – letterlijk – juridisch onaantastbaar. Het is dus niet verbazend dat de geschiedenis van de Van Oranjes diverse schandalen telt waaronder corruptie, gegraai in de ‘publieke middelen’ en (ander) machtsmisbruik. “Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.” Zeker als er dubieuze karakters zoals Bernhard van Lippe-Biesterfeld de familie inslopen waren de problemen haast niet te overzien. Hun macht blijkt misschien wel het duidelijkst uit (de berichtgeving over) de in het algemeen harde aanpak van het kleine groepje openlijke tegenstanders en andere ‘stoorzenders’, denk maar aan Edwin de Roy van Zuydewijn of – recenter – de ‘waxinelichtgooier‘.

Vlak na het overlijden van Bernhard in 2004 (die de moord op zijn vijanden Theo van Gogh en Pim Fortuyn dus nog meemaakte) bleek dat diverse, vaak ook linkse, Nederlandse hoofdredacteuren jarenlang bij de prins ‘op schoot‘ gezeten hadden. Geruime tijd werden hierdoor schandalen rondom hem vaak in erg milde termen beschreven of – krankzinnig genoeg – zelfs louter in buitenlandse dagbladen afgedrukt.

Green boomslang (tree-snake) 'split tongue', Tanzania

“De vrijheid der drukpers, die schrik der tirannen, die voedster der wijsbegeerte, der lieflijke dageraad der verlichting, moet eeuwig onschendbaar blijven. Geen heilrijke bronnen, die de barste woestenij in eenen bloeiënden lusthof herscheppen, moeten immer verstopt worden omdat ook giftige adders van deszelfs verkwikkende water drinken.”

- dichteres en (kinderboeken)schrijfster Petronella Moens (1762-1843) in het patriottisch geschrift ‘Vriendin van het vaderland’ (bron: ‘Stookschriften, pers en politiek tussen 1780 en 1800′, P. van Wissing (red), p. 274, 2008)

DF

Gerelateerd:

1985 en de democratuur


Tags:        |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>