Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Moslims, hoed u voor uw beschermers!

sticker Vote Demagogues Utrecht bij CS

De Nederlandse politiek oogt vaak erg ingewikkeld. Over de meest uiteenlopende zaken kunnen politici, mensen die politiek ‘bedrijven’, met elkaar van mening verschillen.

Zo ook over de islam en moslims in Nederland. Nederlandse politici zélf zijn echter doorgaans geen gelovigen, maar juist seculier of ongelovig. Vanuit hun rationele en pragmatische mensvisie, die zij ontwikkelden op objectieve en onafhankelijke wetenschappelijke instituten genaamd universiteiten, doen zeer velen hun uiterste best u te helpen ontsnappen aan de achterlijkheden die zij in uw cultuur menen te bespeuren.

Sommigen, zoals Wilders en Verdonk, noemen zich ‘rechts’. Zij staan emancipatie met de ‘harde hand’ voor, maar ondervinden in hun kruistochten hinder van andere politici, grondrechten, juristen, verdragen en wetten.

sticker niqab Amsterdam Spui 2013 August nikab islam womanZo kan Wilders bijvoorbeeld wel zeggen dat hij ‘die hoofddoekjes rauw lust’, maar gelukkig is in Nederland kannibalisme bij wet verboden. En maakte Verdonk zichzelf niet belachelijk door van een nietsvermoedende imam – door camera’s omringd – een handdruk te verwachten of haast te eisen? Hoe naiëf om deze gevoeligheid die bij veel orthodoxe moslims leeft te negeren. En wat maakten die omroepen een stampij hierom en een drukte, net als bij die medewerker van een publieke omroep die een jongere in een Amsterdamse moskee ertoe overhaalde om een film voor hem te bemachtigen. En vervolgens dit breed uitmeten op de televisie. Valt deze ‘legale’ vorm van uitlokking (met belastinggeld) door íets te rechtvaardigen? Zo’n moskee wordt – ten onrechte, zo weet ik uit ervaring – als een onderdeel van het ‘Wahabisme’ neergezet en vervolgens haast in allerlei ‘contracten met de samenleving’ gechanteerd.

Andere politici, afkomstig vanuit de meer ‘linkse’ hoek van het Nederlands politiek spectrum, wensen u daarentegen juist met fluwelen handschoenen te betasten. Zo schreef Els Borst, voorzitter van het Platform tegen Discriminatie en Racisme en dus een prominent lid van deze laatstgenoemde politieke stroming, precies een jaar geleden in NRC/Handelsblad het volgende:

“Wij stellen slechts dat het de taak van de overheid is om, gegeven de eenzijdige toon van het huidige debat, de noodzakelijke nuance aan te brengen en de nadruk te leggen op elementen als respect, gelijke rechten en dialoog” (NRC/Handelsblad, 8 april 2004, ‘De toon van het debat’). Enkele dagen eerder, op 27 maart 2004, gaf zij ook al in NRC/Handelsblad haar mening over bepaalde zaken: “Het uitwendige onderzoek van de genitaliën en anus moet vallen onder het (jaarlijkse) algemene medische schoolonderzoek en dan kun je, behalve besnijdenis, ook andere vormen van seksueel misbruik op het spoor te komen, zowel bij jongens als bij meisjes.”

Openhartig, maar toch ook respectvol naar de leden van de schaamteculturen die zij wenst te overtuigen van haar gelijk. Eveneens vol van respect sprak zij in datzelfde interview over de vele gehoofddoekte jongedames die Nederland inmiddels rijk is. Haar ware idee, ontdaan van alle politiekcorrecte vermommingen, op de toon zoals zij normaliter tot collega’s spreekt:

“Als de bevolking bang is voor de islam, moet je als overheid juist tegengas geven. Ik pleit niet voor politieke over-correctheid. (…) Als je alleen maar roept: je bent achterlijk, doe gewoon die hoofddoek af domme trut, jaag je mensen de gordijnen in, dat werkt niet. Dan blijft zo’n meisje die hoofddoek juist dragen. Voor cultuurveranderingen moet je de tijd nemen.”

sticker boerka Amsterdam burqa

Nog geen twee maanden later, in het grote interview/essay ‘Behangen tegen de wind in; de toekomst van links’ in de Volkskrant van 22 maart 2004, werd ik blij verrast door het met bovenstaande uitlatingen zeer wel verenigbare citaat, afkomstig van Femke Halsema, die ‘een scherp onderscheid maakt tussen knellende familiebanden, onderdrukkende sociale controle en geloofsdwang enerzijds en bevrijdende initiatieven anderzijds’. Haar grote respect voor mensen die in God geloven en – al dan niet om die reden – de familiebanden goed willen houden, verwoordde zij aldus:

“De bovenlaag van Turkse en Marokkaanse jongeren is in hoge mate geseculariseerd en geïndividualiseerd. Het gaat alleen niet snel genoeg.”

In datzelfde artikel stelt hoogleraar Jos de Beus dat Halsema’s “permanente verontwaardiging geen ander effect sorteert dan een opeenstapeling van gevoelens van onschuld en onmacht bij haar aanhang. (…) Van oudsher onderscheiden linkse politici zich van rechtse politici door hun openlijke beroep op rationaliteit en hogere deugden. Maar je hoeft geen kenner van de geschiedenis te zijn om te zien dat de linkse aanspraak op moreel leiderschap thans uitzonderlijk veel hoon onder tegenstanders en schaamte onder aanhangers oogst.”

Beste moslim, ter verkrijging van een dieper inzicht de gedachtenwereld van bovenstaande lieden is het raadzaam de heilige Koran nog eens open te slaan. U kunt beginnen te lezen bij vers 8 van hoofdstuk 2 (en vergeet vooral ook vers 34 van hoofdstuk 9 niet).

David Frankenhuis (7 april 2005)


Tags:        |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>