Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

GVB-werk ‘s nachts Roelof Hartplein

sticker Multi Syndicate 2014 January Amsterdam center beer tram truck

Geachte Burgemeester,

Aan het Roelof Hartplein, waar ik woon, vinden regelmatig GVB-werkzaamheden aan de tramrails plaats. Deze gebeuren doorgaans ‘s nachts, zodat het tramverkeer er geen last van heeft.

Keerzijde hiervan is dat buurtbewoners gemiddeld zeker 1 keer per maand na middernacht gewekt worden door het geluid van (o.a.) generatoren en laswerkzaamheden. Deze houden veelal uren aan, waardoor de nachtrust om zeep geholpen wordt. Tegen het type geluiden zijn oordoppen niet bestand. Voor de grote operaties van het GVB ligt het plein zelfs 2 maand open en gaan werkzaamheden 24/7 door (ook in veel weekenden, dit is geen grap).

U, als mens en als jurist, zult begrijpen dat dit een onwenselijke situatie voor buurtbewoners oplevert. Het is geen pretje om een dag op het werk mee te draaien als je de nacht(en) ervoor systematisch uit je slaap gehouden bent.

Zowel bij de politie als bij het GVB zelf kreeg ik nul op het rekest met mijn klacht. U bent de laatste instantie tot wie ik mij kan wenden, daar ik geld noch tijd heb voor een juridische procedure. Het standpunt van het GVB in deze snap ik goed, maar er zijn goede alternatieven te bedenken voor de nachtelijke werkzaamheden, zodat de arbeid gewoon overdag verricht kan worden.

Ik hoop zeer dat u het bedrijf op korte termijn tot de orde zult roepen en aan deze surrealistische situatie een eind maakt.

Met vriendelijke groet en een goed weekend toegewenst,

David Frankenhuis

Diverse verhalen schreef ik over de probleem, waaronder het onderstaande:

http://poliziek.info/petitie-nachtelijke-geluidsoverlast-gvb-amsterdam-lawaaiherrie/

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -

Geachte heer Frankenhuis,

Allereerst bied ik u excuses aan voor de late beantwoording van uw e-mail van 27 maart jl. Op verzoek van burgemeester van der Laan stuur ik uw e-mail door naar wethouder P.J.M. Litjens die de portefeuille Verkeer en Vervoer in beheer heeft.
Door of namens de wethouder wordt uw e-mail beantwoord. In principe ontvangt u binnen zes weken na ontvangst een antwoord. Als het niet mogelijk is uw e-mail binnen deze termijn te beantwoorden, ontvangt u hierover nader bericht.

Mocht u na zes weken geen antwoord of bericht hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van den Bergh, r.van.den.bergh@amsterdam.nl.

Hoogachtend,

Kabinet Burgemeester.

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -

Geachte meneer Frankenhuis,

U schreef 27 maart jl. een mail aan burgemeester Van der Laan, waarin u uw onvrede uit over de nachtelijke werkzaamheden van GVB bij u in de omgeving. De burgemeester heeft het gemeentelijke onderdeel Metro en Tram gevraagd namens hem u te antwoorden.

Uit uw mail maak ik op dat u contact hebt opgenomen met GVB over uw klacht. Dat heb ik ook gedaan en GVB heeft mij verteld wat zij u ook hebben verteld: om de exploitatie van de trams te kunnen laten doorgaan, is het noodzakelijk dat dergelijke werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts worden uitgevoerd, om overdag de trams te kunnen laten rijden.  Ik vind het vervelend voor u dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden, maar de gemeente Amsterdam kan deze situatie niet veranderen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact met mij opnemen via het mailadres metro.tram@amsterdam.nl.

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -

Beste mevrouw Hesp,

Dank voor je mail.

Er zijn in elk geval vier zaken die ik toch graag onder uw aandacht wil brengen:

- 1) Ik ben bepaald niet de enige persoon op dit plein die nachtelijke overlast door GVB-werkzaamheden ondervindt.

- 2) Volgens mijn informatie was dergelijk werk voorheen toegestaan – om begrijpelijke redenen – tot 22.45 in de avond. Daarna konden buurtbewoners de politie bellen.

- 3) Slaaptekorten kunnen leiden tot zeer ernstige fysieke en lichamelijke klachten. Als de gemeente willens en wetens meent te mogen gokken met mijn gezondheid en die van andere wijkbewoners, dan liggen de verantwoordelijkheid en de kosten daarvan juridisch gezien dus hoogstwaarschijnlijk bij uw bedrijf.

- 4) Het GVB is geen essentiële service, zoals ambulance, brandweer en politie, maar gewoon een bedrijf waarvan de chef zo’n 400.000 euro opstrijkt. Het veroorzaken van overlast met nachtelijke werkzaamheden lijkt me dan ook niet gerechtvaardigd, gezien het feit dat tijdelijke omleidingen dan wel vervanging van de tram door bussen (die de gewone weg gebruiken) soelaas kunnen bieden. De arbeid kan dan gewoon na 7 uur ‘s ochtends plaatsvinden.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Een fijne dag toegewenst,

David Frankenhuis

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -
Geachte heer Frankenhuis,

Hartelijk dank voor uw bericht dd 27 maart jl. In antwoord op dat bericht kan ik u het volgende meedelen.

Het wonen in een grootstedelijke omgeving zoals Amsterdam brengt voordelen en nadelen met zich mee. Één van de voordelen is dat Amsterdam beschikt over een openbaar vervoerssysteem dat kan bogen op een hoge tevredenheid van de reizigers. Een nadeel is dat voor de instandhouding van dat systeem werkzaamheden noodzakelijk zijn. En die werkzaamheden veroorzaken overlast.

Bij deze noodzakelijke werkzaamheden moet een afweging gemaakt worden tussen meerdere invalshoeken, waaronder de invalshoek van de bewoners. Maar ook andere invalshoeken worden elke keer opnieuw tegen elkaar afgewogen. Het beperken van de overlast, voor alle partijen, heeft een hoge prioriteit. De door u genoemde alternatieven zijn voorbeelden van alternatieven die in die afweging ook een rol spelen. Maar ook veiligheid, de absolute noodzaak voor werkzaamheden, en de (on)mogelijkheden om werkzaamheden te combineren worden in de overwegingen meegenomen. Voor de werkzaamheden en de manier waarop deze worden uitgevoerd, wordt door het stadsdeel vergunning verleend.

Wij blijven er naar streven om u een omgeving te bieden waarin u graag woont, en de overlast die veroorzaakt wordt door de werkzaamheden die daarvoor noodzakelijke zijn, te minimaliseren.
Wij realiseren ons ook dat dat helaas niet in alle gevallen lukt, zoals u nu aangeeft.

met vriendelijke groet,
Esther Hesp
Klachtencoördinator
Metro en Tram

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -
Beste mevrouw B.,

Ik wil van u graag weten wanneer en door wie in de gemeenteraad besloten is dat zulk nachtwerk door het GVB legaal is. Het zou immers van de gekke zijn als (ongekozen) ambtenaren zaken als het verwoesten van de nachtrust van stadbewoners op eigen houtje kunnen beslissen.

Zolang ik niet (van u of anderen) een kopie ontvang van het raadsbesluit inzake deze absurdistische situatie, beschouw ik het gvb-werk tussen 23.00 en 7.00 als een illegale invasie van mijn privacy.

Het document zie ik graag als pdf op dit mailadres tegemoet.

Mvg en bij voorbaat dank,

David Frankenhuis

Geachte heer Frankenhuis,

Wij gaan voor u uitzoeken waar we de vergunning boven water kunnen krijgen. Dit zal hetzij via GVB zelf zijn, of anders bij het betreffende Stadsdeel dat de vergunning voor de werkzaamheden verleent.

Zodra wij antwoord hebben nemen wij contact met u op.

Met vriendelijke groet,

D.B.

- – – – – – – — – — – – – – – – —- – — – – – – – – – — — – —-  — -
Beste mevrouw B.,

Dank voor uw schrijven. Graag ontvang ik daarbij een kopie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering waarin dat besloten werd, en daarbij vermeld welke lokale politici vóór nachtwerkzaamheden stemden, aangezien het natuurlijk uit den boze is dat ambtenaren denken zelf over zulke zaken te kunnen besluiten.

Zodra ik de ‘vergunning’ toegezonden krijg zal ik mij beraden op eventuele vervolgstappen. Tevens zou het mij niet verheugen als er ooit weer mensen in de buurt van mijn huis ‘s nachts aan de tramrails zouden gaan werken. Diverse inwoners van dit gebouw en andere buurtbewoners (onder wie mensen met kleine kinderen) worden horendol ervan. Tijdens een langdurige verbouwing (dag en nacht) in de herfst van 2013 is er zelfs iemand overleden in dit gebouw. Ik raakte destijds bijna mijn twee baantjes kwijt wegens extreem slaaptekort dat me op de rand van een psychose bracht.

Vervang het rails-gebonden onding door bussen aub. Die zijn veiliger, flexibeler, minder lawaaiig en slopen de straat niet.
Met vriendelijke groet,
David Frankenhuis

Tags:        |      |   

5 reacties

 1. Ha David en A,

  Ik woon bij de Overtoomse Sluis. Na drie maanden 24/7 geluidsoverlast kregen we een schrijven dat tussen 1 en 10 september de rails ingeslepen gaan worden. Als toetje op 3 maanden zomer zonder ramen open, niet slapen, oordoppen die niet werken.
  Klagen bij het GVB levert Hesp reacties op. Veel blabla, weinig echt begrip.
  Hebben jullie een gang naar de rechter overwogen? Een kort geding?

  Groet K

  • Beste K.,

   Okay, de Overtoomse Sluis lag helemaal open de laatste weken, dus dat moet (overdag en ‘s nachts) een hel geweest zijn.
   Ik spande onder meer een bezwaarschriftprocedure aan tegen het nachtwerk, maar dan beland je bij een ambtelijke commissie en die wordt helaas bemand door jaknikkers die het GVB geen strobreed in de weg zullen leggen. Dus zinloos.
   Een rechter lijkt me een goed idee, al is het maar voor de jurisprudentie. Het ‘wettelijk kader’van de gemeente is nogal schimmig maar internationale verdragen zeggen zinvolle dingen over de problematiek.

   Dank voor je reactie, hartelijke groet en succes,
   David Frankenhuis

 2. Beste David Frankenhuis,

  Uw bezwaarschrift ontheffing nachtwerk tramrails heb ik met een zucht van herkenning gelezen. Ik woon aan de Sloterplas waar het gemiddeld genomen vrij vredig is. Ik heb ervoor gekozen bij de Sloterplas te wonen omdat het er wat rustiger is. GVB heeft eerder sporadisch nachtwerk uitgevoerd op het traject tramlijn 1 dat zich voor mijn deur bevindt. Omdat het een kortdurend project was, was dit te overzien.

  Echter op dit moment is het GVB bezig met een soortgelijk grootschalig project als bij het Roelof Hartplein waarbij ik dezelfde slaapproblemen ervaar die u schetst in uw bezwaarschrift.

  Verschillende malen klacht ingediend bij de gemeente (drie Mora dossier nummers verder en twee maal melding gemaakt bij de politie.) Nog steeds nul op rekest, zelfs nog geen ambtenaar gekoppeld aan de ingediende klacht want, zo krijg ik telefonisch te horen van de frontdesk van de gemeente, ambtenaren hebben drie weken om de geluidsklacht in behandeling te nemen en er zijn veel dossiers om af te handelen.

  Het is duidelijk dat de geluidsnormen voor nachtelijk werk en werk in het weekend van de GVB worden overstegen. Voor de lengte van dit project is het onacceptabel dat er ‘s-nachts geen rekening wordt gehouden met bewoners. Ik zie de datum van uw bezwaarschrift, mogelijk houdt dit u niet meer bezig, maar ik vraag mij of u uiteindelijk verder bent gekomen dan enkel bovenstaande reacties van klachtencoördinator Esther Hesp?

  NB: ik ben van mening dat trams bij Amsterdam horen maar het is schandalig dat mevrouw Hesp dit opvoert als argument voor verstoring van nachtrust terwijl het klaarblijkelijk een economische kwestie is bij deze omvangrijke projecten om overdag, in het weekend en ‘s-nachts door te werken en geluidsnormen voor nachtelijk werk te negeren.

  • Beste A.,

   Bovenal dank voor je uitgebreide reactie.
   Een lang verhaal kort: het GVB krijgt ontheffing voor decibel-overschrijding van de gemeente, waar de ambtenaren doen alsof ze bevoegd zijn zulke vergunningen uit te vaardigen.
   De norm voor ‘s nachts ligt volgens de rechter op ongeveer 42 decibel, zo las ik in een arrest, en volgens de Europese Commissie – het hoogste wetgevende orgaan van de EU – dat voor individuele geluiden 45 decibellen de max is. De Commissie verwijst in de richtlijn naar een rapport van de WHO. Het slijpwerk aan de rails raakt al aan de 90 decibellen, om over drilboren maar te zwijgen.

   De gemeentelijke bureaucraten weten dit wel maar doen alsof hun neuzen bloeden. Ik startte een bezwaarschriftprocedure erover bij het stadsdeel, maar dat is nogal ‘ons kent ons’ dus kreeg ik nul op m’n rekest. Er is sprake van massa’s klachten over het nachtwerk, ontdekte ik via een wob-procedure, maar daaraan heeft men compleet lak. Ze verschuilen zich achter bureaucratische lagen.

   Wat betre4ft dat ‘economische’ argument waarop men zich beroept: trams hebben m.i. vooral negatieve externe effecten.

   Inmiddels ben ik twee keer langs geweest bij de desbetreffende gemeente-afdeling (Tram & Metro) om ze te vertellen dat het afgelopen moet zijn met het nachtwerk, want illegaal en onmenselijk. Zijn ze bij jou ‘s nachts ook met drilboren bezig?

   Als je eens wil praten erover, interessant!

   Hartelijke groet,

   David

 3. Helder verhaal, goed aangepakt, hoop dat je succes hebt. Bussen lijkt prima alternatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>