Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Goelag Archipel voor dementerenden

Sticker alle Politiker sind Arschlöcher überall anarchy Budapest 2013

“Zijn de beroepspolitici soms niet de puisten in de nek van de gemeenschap, die haar hinderen bij het draaien van het hoofd en het bewegen der armen?”

Solzjenitsyn, citaat uit ‘De Goelag Archipel’,
p. 318 (Nederlandse vertaling: door D. Peet, De Boekerij BV Baarn, 1974)

Ieder jaar stuit ik minstens een keer op een dermate onthutsend nieuwsbericht dat ik me vertwijfeld afvraag: ‘bonter dan dit zouden die ambtenaren en politici het toch kunnen niet maken? Denken ze echt hiermee weg te kunnen komen?’ Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe – tijdens de officiële persconferentie direct na de moord op Fortuyn in 2002 – me de gedachte bekroop van een groep triomfantelijk juichende hoogwaardigheidsbekleders in een publiekelijke bukkake-scene rondom het afkoelend lichaam te Hilversum.

En toch lukt het bestuurders, bureaucraten en gekozen vertegenwoordigers ieder jaar weer minimaal een maal om mij grondig te choqueren met hun uitspraken, daden of plannen. Bij tijd en wijlen zelfs vergiftigen hun intellectuele perversiteiten en gedachten aan het obsceen gegraai in de belastingbuit mijn dagelijkse buien! Op dit moment, bijvoorbeeld, ben ik nog aan het bijkomen na lezing van een bericht over het kabinetsvoornemen om van dementerende bejaarden een ‘eigen bijdrage’ te eisen voordat ze toegang tot zorg krijgen.

tekst auto wassen drogen AmsterdamVisioenen teisteren mijn brein over aan de muur geketende en van ellende verschrompelde oudjes die zich wentelen in hun eigen drek, terwijl ze wanhopig de laarzen en slagen der verplegers proberen te ontwijken. Onderwijl ziet een enkeling nog in de verte hoe hordes corpulente klonen van De Jäger zich reeds ontfermen over de herverdeling van hun nalatenschappen, althans wat daar nog van over is na een leven lang met belasting’aanslagen’ te zijn geconfronteerd … tot aan de horizon reikende rijen uitgemergelde bejaarden in ongastvrij ogende kampementen en onmetelijke stapels grijze lijken, die een voor een de ovens inschuiven zonder dat ik hun gezichten kan zien en zonder dat de stapels krimpen. Als brandstof voor de immer uitdijende collectieve sector en daarmee verbonden belangen.

Dit typisch bureaucratische mechanisme van het hardst afpersen van de allerzwakste staat vreemd genoeg in schril contrast met de fluwelen behandeling die veel bad guys vaak van overheidswege ten deel valt.

Zo ontvingen de oplichters binnen het bankwezen voldoende miljardeninjecties om hun miljoenenbonussen veilig te stellen, krijgen criminele reljongeren een buurthuis of gesubsidieerd karateles en – hoe kan het ook anders – mogen frauderende ‘dienaren van de publieke zaak’ doorgaans zelfs na de grofste schandalen binnen de kortste keren weer uit hoofde van een nieuwe functie elders mee-eten uit de belastingtrog. Zo las ik bijvoorbeeld onlangs nog dat zelfs Joan Leemhuis-Stout weer een overheidsbaantje had weten te bemachtigen na het vertrek van een corrupte partijgenote uit Schiedam.

~ 'Choker' comic ~

~ ‘Choker’ comic ~

In Nederland worden immers alleen klokkenluiders meedogenloos aangepakt, want zulks kan nu eenmaal in onze polder. In theorie is iedereen hier gelijk voor de wet, maar in de praktijk blijken sommigen kilometers ‘gelijker’ dan anderen.

Deze plundering moet stoppen, beste mensen, en de taken van de overheid zijn simpelweg veel te belangrijk om aan politisieten en ambtenarren over te laten. Wij, de bevolking van de echte wereld en niet dat stel dictatoriale zwakzinnigen op de ministeries moet het hier weer voor het zeggen krijgen: het heeft lang genoeg geduurd en verscheidene maatschappelijke problemen behoeven een urgente aanpak.

Een overheid kan volgens mij alleen beschaafd en functioneel zijn als hij geworteld is in het volk en zich de dienaar ervan voelt. De leden van de overheid zijn in ieder geval niet onze bazen, ook al lukt het veel ambtenaren helaas wel uitstekend om zichzelf daarvan te overtuigen. Of dit komt ondanks of dankzij hun gelimiteerde verstandelijke vermogens laat ik hier maar eventjes in het midden.

David ‘Godwin‘ Frankenhuis


Tags:        |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>