Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Democratuur en het boek ’1985′

1985 Anthony Burgess book picture boek

Bovenstaand jaartal is de titel van een opmerkelijk boek van Anthony Burgess, schrijver van onder andere het verfilmde meesterwerk ‘A clockwork orange‘. ’1985′ behandelt de teloorgang van Groot Brittannië of de ondergang van West Europa in het algemeen. Belangrijke (sub)thema’s zijn de verzorgingsstaat en het socialisme, voortschrijdende islamisering, criminaliteit en maatschappelijke chaos. Het boek bestaat uit drie delen en is geschreven als een soort vervolg op Orwells ’1984′.

Ingrediënten:

– Chaossticker Chaos Amsterdam
De chaos (‘wanorde’) waaronder het Engeland uit het boek ’1985′ lijdt vertoont veel overeenkomsten met de wereld waarin wij nu leven. Symptomen, maar ook oorzaken van deze chaos zijn slecht functionerende publieke diensten, stijgende en verhardende (jeugd)criminaliteit, in toenemende mate dictatoriaal-geïnspireerde overheden, monetair parasitisme, een uitdijing van bureaucratische machten, structureel economisch wanbeleid, toenemend drank- en drugsgebruik door kinderen, groeiende sociale tegenstellingen en etnische spanningen en een in bepaalde opzichten angstaanjagend tempo van schijnbaar onbeheersbare immigratie uit de ‘minder ontwikkelde’ regionen op deze aardkloot.

De huidige kredietcrisis zal bovengenoemde problemen vermoedelijk vooral verergeren, hoewel op de wat langere termijn de complexe vraagstukken veel mensen tot nadenken zullen dwingen, hetgeen positieve effecten kan hebben.

– Democratuur
‘Democratuur’ is een samentrekking van de woorden democratie en dictatuur. De term gebruikt men zowel om de ‘dictatuur van de democratische meerderheid’ te kenschetsen, als ter beschrijving van autoritaire en manipulatieve politieke stelsels zoals die in Rusland en Turkije wortel schoten. In zulke landen zijn instituten als parlement en rechterlijke macht weinig meer dan tandeloze maskers voor invloedrijke en mafioso wolven in schaapskleren binnen de staat. Verkiezingen fungeren als periodieke fopspeen voor het ‘stemvee’ of het ‘vee-lectoraat’.

sticker Pulp 68 boksbeugel Amsterdam 2013 Brass knucklesWaarschijnlijk vindt de term zijn oorsprong in Mexico, waar de ‘Partido Revolucionario Institucional’ (PRI) de staat decennialang wist te domineren. Wikipedia meldt in dit kader dat de beroemde Peruaanse schrijver Vargas Llosa het land onder leiding van deze politieke partij ooit tot de ‘perfecte dictatuur’ bestempelde, “terwijl grapjassen het land een ‘democratuur’ democradura) noemden.”

– Collectivisme
Deze term vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord ‘colligere’, dat ‘verzamelen’, ‘samenlezen’ of ‘bijeenbrengen’ betekent (bron: etymologisch woordenboek). Indien men spreekt van collectivisme als politiek-economisch stelsel verwijst het woord naar het communisme en daaraan verwante ‘linkse’ ideologieën, of slaat het terug op ‘rechtse’ maatschappij-ordeningen zoals fascisme en nationaal-socialisme. Het Nederlandse ‘Poldermodel’ kan je beschouwen als een mix van links en rechts collectivisme, ook wel ‘corporatisme’ genoemd.

Essentieel aan het collectivisme is dat individuen in diverse opzichten weinig macht over hun eigen bestaan hebben. Regelmatig, min of meer structureel en soms met tegenzin – maar waarschijnlijk vaker onbewust – moeten zij buigen voor de ‘wil van (de vertegenwoordigers van) het collectief’, zoals die is vastgelegd in het recht. Vrijwilligheid en individuele vrijheid zijn hieraan ondergeschikt. Leiders rechtvaardigen hun dominantie over de samenleving met behulp van een officiële ideologie of ‘doctrine’, die de publieke besluitvorming in hoge mate dicteert (als randvoorwaarde geldt hierbij overigens wel dat de ‘idealen’ de persoonlijke financiële belangen van hoge ambtenaren, invloedrijke politici en hun familieleden en vrienden
niet mogen schaden).

sticker niqab  Amsterdam nikaab islamIn tegenstelling tot burgers bezitten leden van de staat en daarmee verbonden netwerken vaak relatief veel rechten en vrijheden. Een voorbeeld daarvan is het zogeheten ‘belastingrecht’, dat zware druk kan uitoefenen op groepen en individuen met wie de officiële doctrine op ramkoers ligt. Europese joden en Russische ‘koelakken’ (vrije boeren) zijn bijvoorbeeld grotendeels ‘wegbelast’ door de regimes en de juristen van respectievelijk Hitler en Stalin. Aanhangers van de collectivistische doctrine zien regeringsbesluiten als gemeenschappelijke uitdrukking van de wil des volks. In hun optiek heeft de staat niet alleen het recht maar zelfs de morele plicht de maatschappij te ‘hervormen’, zoals uitgedrukt in het idee van de ‘maakbare samenleving’. Bestuurders mogen dus de publieke middelen aanwenden om de herverdeling van rechten en plichten ter hand te nemen.

Tegenhangers van het collectivisme zijn het klassieke liberalisme, dat een kleine overheid ofwel ‘nachtwakerstaat’ propageert, en bepaalde ‘anarchistische’ stromingen die een maatschappelijk systeem ‘zonder heerser’ of ‘zonder bevelhebber’ voorstaan.

– Islamisering
Een van de maatschappelijke ontwikkelingen die Europeanen in toenemende mate als bedreigend lijken te ervaren is de voortschrijdende ‘islamisering’ van hun continent. Met die term doelt men op de uitbreiding van het aantal moslims dat hier leeft en hun groeiende invloed op electoraal, demografisch, cultureel en economisch gebied. Autochtoon verzet tegen deze trend beperkt zich voornamelijk tot de opkomst van (extreem)rechtse politieke partijen en demonstraties tegen de bouw van nieuwe Islamitische gebedshuizen, bijvoorbeeld onder het motto ‘mosk(n)ee’. Tot enkele jaren geleden was het ‘politiek incorrect’ om tegen islamisering te zijn, maar sinds ’9/11′ en enkele andere wandaden met een Islamitisch randje lijkt de publieke opinie omtrent dit thema aanzienlijk opgeschoven. Meningen inzake Islam en moslims die tot voor kort door het ‘weldenkende deel der natie’ als onderbuikgevoelens en borrelpraat opzij gezet werden, lijken inmiddels zelfs in linkse politieke kringen salonfähig te zijn geworden.

skull & bones Return of the repressed LA Sunset Boulevard expo

– Jeugdbendes
Jeugdbendes zijn van alle tijden en bestaan zowel in primitieve culturen als in hoogontwikkelde samenlevingen. Zij schitteren hooguit door afwezigheid in totalitaire dictaturen, waar politici en bureaucraten de jongeren immers gebruiken als gewapend en geüniformeerd verlengstuk van zichzelf, ofwel ‘de wet’. In Nederland en andere Europese landen lijkt het verschijnsel in ieder geval een redelijk snel toenemend probleem.

Zo heeft de politie in bepaalde wijken weinig meer te vertellen en trekt ‘het gezag’ zich met regelmaat terug in geval van confrontaties met groepen ‘kansenjongeren’. Soms moeten agenten zich verschansen achter de gepantserde deuren van hun bureaus, terwijl buiten de dienstauto’s gesloopt worden en het stenen tegen de ramen regent. De Franse politie patrouilleert in sommige wijken uitsluitend nog in rupsvoertuigen – omdat politieteams daar wel eens in hinderlagen gelokt zijn en beschoten – en in grote delen van steden in Latijns Amerika hebben jeugdbendes zelfs de functie van de ‘autoriteiten’ overgenomen. Zuid-Afrikaanse gangsters plegen overvallen op politiebureaus om wapens te bemachtigen. In de roman ’1985′ gaan groepen jongeren zich te buiten aan vrij extreem geweld. Bijzonder is dat deze jeugdcriminelen pronken met citaten van Shakespeare, hun kennis van het Latijn en erg nieuwsgierig zijn naar andere onderdelen van de ‘hoge cultuur’.

door drs D. Frankenhuis

Gerelateerd:

1985′ en de rellen in Sydney


Tags:        |      |      |      |      |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>