Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Citaten belasting en familiebedrijven

just like thieves graffiti Los Angeles 2011

“Het kabinet wil zowel de premie als de VUT-uitkering belasten. Dat is twee keer pakken. Dat doe je niet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in ons belastingsysteem. Dubbel belasten is eigenlijk een vorm van onteigening door de overheid. Ik vind dit grenzen aan fiscale knevelarij. (…)

Ik vrees dat de verlaging van de winstbelasting vooral goed is voor het grote internationale bedrijfsleven, verzekeraars en de banken. Nationale kleinere bedrijven zijn de klos. Dat blijkt ook al uit de belastingverhoging voor familiebedrijven, via de verhoging van het ‘aanmerkelijk belang’ tarief.”

'Verboden voor muggen' graffiti

‘Dit grenst aan fiscale knevelarij’

Fiscalist Leo Stevens in de Volkskrant,
(24 augustus 2004, Ferry Haan)

“Familiebedrijven zijn de motor van de economie, maar politiek en overheid hebben dat nog steeds niet begrepen en strooien voortdurend zand in die motor in plaats van hem te smeren. De overheid hanteert verschillende methoden om ondernemers het leven moeilijk te maken en het scheppen van werkgelegenheid te verhinderen. De meerwaarde op aandelen van ondernemers, bijvoorbeeld, wordt veel zwaarder belast dan niet-ondernemend aandeelhouderschap. Wetgeving rond WAO en ontslag wordt opgesteld alsof er alleen grote bedrijven zijn en gaat voorbij aan de werkgelegenheid vernietigende invloed die deze wetten hebben in kleine en middelgrote ondernemingen. Het huidige regime van successiebelasting zal de komende tien jaar duizenden arbeidsplaatsen kosten.”

“De politici laten zich klaarblijkelijk meer leiden door krantenartikelen dan door de harde cijfers uit onderzoeksrapporten. Het beeld dat de media ons voorhouden, is dat onze economie drijft op de grote multinationals, maar dat is een totaal vertekend beeld. Het zijn niet die beursgenoteerde multinationals die de ruggengraat zijn van onze economie, maar de familiebedrijven. In Nederland is 55 procent van de bedrijven een familiebedrijf. En het zijn niet alleen kleintjes. Van de 5.000 grootste bedrijven is 45 procent een familiebedrijf.”

“Het is hoogst merkwaardig dat de Nederlandse overheid het familiaal ondernemerschap sterk ontmoedigt, werkgelegenheid vernietigt en gezonde bedrijven in gevaar brengt met maatregelen die ingaan tegen alle bedrijfseconomische én maatschappelijke belangen. De Nederlandse staat pleegt bijvoorbeeld jaarlijks ‘moord met voorbedachten rade’ op honderden familiebedrijven door ze letterlijk een doodschop te geven op het moment dat ze het meest kwetsbaar zijn: op het moment van de overdracht van de ene generatie op de andere. Dat gebeurt zonder rekening te houden met het feit dat familiebedrijven verantwoordelijk zijn voor de helft van de werkgelegenheid en dat ze langer blijven voortbestaan dan niet familiale bedrijven.”

“Het gaat daarbij niet om het verlies van enkele arbeidsplaatsen, maar om het verlies van vele duizenden banen, omdat in de komende tien jaar honderdduizend familiebedrijven te maken krijgen met opvolging als gevolg van de vergrijzing. Hierdoor vernietigt de overheid veel meer arbeidsplaatsen dan ze met veel kunst- en vliegwerk en met nepbanen realiseert.

sticker laser314 'das-muil'

Als kinderen een bedrijf erven en willen voortzetten, moeten ze er rekening mee houden dat de overheid zich gedraagt als een verwende erfgenaam. Een erfgenaam die niets van het bedrijf afweet, die meteen een kwart van de waarde opeist, ook als dat een louter papieren waarde is. Een erfgenaam die op een zeer ongelegen moment geld kan eisen, omdat bijvoorbeeld al het geld in het bedrijf zit, en daardoor een kwart van het bedrijf, of het hele bedrijf moet worden verkocht. Enkele aderlatingen kan een ondernemer voorkomen door tijdig maatregelen te nemen. Als hij aan een lange lijst voorwaarden voldoet, kan 30 procent van de erfenis worden vrijgesteld van successierecht. De belasting op de resterende 70 procent kan aankomen als een schot onder de waterlijn, waaraan niet te ontsnappen valt zonder zeer creatieve belastingontwijkende of -ontduikende maatregelen. Als een ondernemer echter onverwachts overlijdt, zonder maatregelen genomen te hebben, zal de staat het de ondernemende erfgenamen heel moeilijk tot onmogelijk maken het bedrijf gezond voort te zetten.”

“Ondernemend aandeelhouderschap zou beloond moeten worden, en niet bestraft. Stelt u zich eens voor wat die familiebedrijven voor de economie zouden kunnen betekenen als ze door de overheid niet werden tegengewerkt maar juist worden geholpen, in het bijzonder op dat zeer kwetsbare moment van de opvolging.”

‘Overheid helpt familiebedrijven bewust om zeep’,
prof. Dr. Theo Compernolle, INSEAD Business School (NRC/Handelsblad, 5 mei 2004)


Tags:        |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>