Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

De aanranding van Kerwin Duinmeijer

sticker stabbing Amsterdam Spui 2013 August steekpartij

Ruim twintig jaar geleden werd in Amsterdam de vijftienjarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer doodgestoken door een blanke leeftijdgenoot. Voor zover mij bekend was er geen sprake van enige wandaad of zelfs maar een provocatie van het slachtoffer richting de dader of anderen. Kerwin was dus volmaakt onschuldig en de racist volmaakt schuldig. De situatie lijkt op die van de braaf ogende neger die onlangs in Engeland werd doodgeslagen met een bijl.

Dit type misdrijf valt in twee delen uiteen, de overtuiging en de fysieke acties. Ten eerste de racistische overtuiging: ‘jij bent minder dan ik want jij bent anders dan ik.’ Omdat het hier een racistische daad betreft, is de aandacht van mensen gevestigd op de huidskleur van slachtoffer en dader. De houding ‘jij bent minder dan ik’ kan natuurlijk ook betrekking hebben op godsdienst, sociale klasse, sekse, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of andere zaken. In extreme gevallen worden (potentiële) slachtoffers gedehumaniseerd, ontmenselijkt.

Sticker sheepest je-suis-ceux-que-je-suis Budapest 2013Enige tijd geleden werden in Algerije de ‘vijanden van de Islam’ – althans de tegenstanders van Gods zelfbenoemde plaatsvervangers op aarde – gekeeld als schapen, met de buik omlaag en vier ledematen op de grond. Dit is het tweede aspect van dit type geweldsmisdrijf: ‘omdat ik beter ben dan jij, bezit ik alle recht om jou de gruwelijkste zaken aan te doen.’ Mishandeling, beroving, marteling, seksueel geweld, vernedering en moord zijn gedragingen die kunnen voortkomen uit de overtuiging van superioriteit, of in ieder geval met een verwijzing naar soortgelijke vage ideeën worden ‘gerechtvaardigd’.

Helaas richtten veel journalisten, actievoerders, justitieambtenaren, wetenschappers, schrijvers en politici zich decennialang vooral op misdrijven van racistische aard. De vervolging hiervan was zo extreem, dat zelfs mensen die het niet volledig eens waren met het ruimhartige immigratiebeleid al snel van een “asociale instelling” en “racisme” (of erger) beticht werden. Iemand die pleitte voor een afremming van de import van grote groepen mensen die grotendeels kansloos zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, werd veelal in verband gebracht met de duistere periode ‘40/45.

Een negatief bijeffect van de eenzijdige focus op wandaden van racistische aard – zoals het weigeren van Marokkaanse jeugdbendes bij discotheken – was dat verwante misdrijven lange tijd onderbelicht bleven in debatten in media en politiek. Zo is er pas sinds enkele jaren aandacht voor vrouwenmishandeling binnen de Nederlandse islamitische gemeenschap (of wat daar voor doorgaat). Voor oplettende mensen was bovendien ook al enige tijd duidelijk dat deze houding zich helaas uitstrekt tot ver buiten de eigen groep.
sticker verkrachters schamen Utrecht 2013

Een vrij groot deel van de Marokkaanse jeugd beschouwt bijvoorbeeld blanke meisjes als hoeren. Het toedienen van groepsverkrachtingen – bij non-coöperatie soms zelfs gevolgd door het aanbrengen van een ‘smiley’ op het gezicht van het slachtoffer – is voor honderden van deze jongeren kennelijk een min of meer geaccepteerde praktijk.

Dankzij de behoefte aan meer openheid van de Haarlemse rechter Flohil werden onlangs de wandaden bekend van een jeugdbende genaamd de ‘Gekke Buitenlanders’. Dit was tegen de wil van het OM dat de persoonlijke levenssfeer van de ‘boefjes’ wilde beschermen.

De groep telde zeven leden in de leeftijd 13 tot 15 jaar oud en profileerde zich door het molesteren van blanke leeftijdgenootjes, die tot bloedens toe werden geslagen en geschopt. Een van de Marokkaanse daders gaf als reden voor zijn gedrag dat “buitenlandse jongens direct terugrammen en later met vrienden wraak komen nemen. Nederlanders doen dat niet.”

sticker invasive species AmsterdamInderdaad, zeker voor bewoners van de grote steden is dit geen nieuw verhaal. Veel ‘kazen’ geloven nog steeds dat de wetten en instanties hen beschermen, buitenlanders zijn vaak veel nuchterder in deze zaken.

Onder het linksige juk van de laatste decennia is een deel van de niet Nederlandse jeugd zwaar ontspoord in criminaliteit en gevoelens van superioriteit, gekoppeld aan fysiek/juridische onkwetsbaarheid. Bij enkele procenten van de Marokkaanse jeugd heeft zich een soort neonazimentaliteit genesteld. Het doet denken aan de Kukluxklan, die ook lange tijd nauwelijks werd lastiggevallen door de staat, of van daaruit zelfs werd gesteund.

Het is dan ook een gotspe te noemen dat bij de aanstaande herdenking van Kerwin Duinmeijer dit jaar vooral wordt gefocust op moslims, omdat zij – volgens de organisatie – “de laatste tijd voornamelijk het slachtoffer van racisme zijn.”

DF

Naschrift:

Valse start van antiracismebeweging
door Jaap de Wreede, Reformatorisch Dagblad, 20 augustus 2003

AMSTERDAM – Skinhead Nico Bodemeijer (16) stak precies twintig jaar geleden de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer in Amsterdam dood. De afschuwelijke moord werd aangegrepen om een rijkelijk gesubsidieerd netwerk op te zetten.

„Als het een blanke was geweest had ik het ook gedaan.” De verdachte moest nog berecht worden of links Nederland riep al dat er een racistische moord was gepleegd. De Amsterdamse burgemeester Van Thijn richtte samen met de familie Duinmeijer de Scholieren tegen Racisme op. De Afro-Amerikaanse dominee Jesse Jackson bracht een bezoek aan Amsterdam en riep het uit tot een racistische stad. Duizenden liepen mee in een stille tocht,waarbij op spandoeken stond te lezen: ”Wie is de volgende, Glimmerveen?”, een verwijzing naar een bekende neonazi. Een hele Kerwin-cultus kwam op gang. Een popzanger schreef een succesvol lied over de moord. Er kwamen een Kerwin-monument, een Kerwin-button, een Kerwin-actieweek, een Kerwin-tombola en twee films. In 1983 stond de antidiscriminatiebeweging nog in de kinderschoenen. De activisten grepen de moord met beide handen aan. In oktober 1983 ging in Rotterdam het eerste officiële bureau voor racismebestrijding, Radar, van start. Kort daarna werd op het Amsterdamse stadhuis een telefonisch Meldpunt Racisme ingesteld. Binnen het actievoerderswereldje werd het Antifascistisch Kollektief opgericht, een fanatieke groepering die zelfs de EO bij extreem rechts indeelde.

discriminatie Marokkanen weigeren bord tegen racisme

Zo ontstond een machtig gesubsidieerd netwerk van racismemeldpunten enactiegroepen die elke „foute” mening ogenblikkelijk afstraften. Ook voor geweld werd niet teruggeschrokken: In 1986 werd een bijeenkomst van de Centrumdemocraten en de Centrumpartij in Kedichem met brandbommen verstoord. Sindsdien is Wil Schuurman, de toenmalige secretaresse van kamerlid Janmaat, aaneen rolstoel gekluisterd. De daders, die afkomstig waren uit de„antifascistische” beweging, voelden zich in hun recht staan na de dood van de zwarte jongen Kerwin. Sinds de moord op Kerwin wordt zijn dood jaarlijks herdacht.

De organisatie bestaat uit „een steeds wisselende groep mensen”, staat te lezen op de website van de Vrienden van Kerwin. Zoals zo vaak in radicaal-linkse kringen wordt de identiteit van deze mensen zo vaag mogelijk gehouden. Onderzoek wijst uit dat het gaat om het landelijke netwerk van antidiscriminatieclubjes, waarin veel GroenLinks’ers actief zijn. Secretaris van de ”Vrienden van Kerwin” is Peter van de Wijngaart, een actieve GroenLinks’er uit Amsterdam. Ook een aantal van zijn partijgenoten was betrokkenbij de herdenkingen. Zo was de organisatie in 1993 in handen van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, die onlangs nog was betrokken bij eengewelddadig protest tegen extreem rechts. De stichting achter de herdenkingen heeft ook banden met de anoniem opererende onderzoeksgroep Kafka, die zwarte lijsten publiceert van vermeende rechts-extremisten. Maar het racistische motief van Kerwins moordenaar is nooit bewezen.

Dader Nico Bodemeijer zou later beweren dat hij de Antilliaan had vermoord omdat hij ruzie – „de grootste bonje” – met hem had. „Als het een blanke was geweest… jammer dan, maar dan had ik het ook gedaan.” Ook de rechter achtte een racistisch motief niet bewezen. Volgens hem was Bodemeijer, die werd veroordeeld tot jeugd-TBR, geestesziek. Een jeugdvriend van de moordenaar drukte het tegenover een journalist zo uit: „Nico is helemaal geflipt. (…) Zijn vader is half Joods en zat in een concentratiekamp. Z’n moeder is Duits, dat was één en al ellende daar thuis.” Die feiten hinderden de antiracismebeweging niet bij het uitbouwen van haar netwerk. Ze maalde niet om de valse start.

Tags:        |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>