Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

6 mei 2005 en de ‘Antifascisten’

Dutch anti-facist graffiti

~ Amsterdam ~

“Nieuw Rechts-leider Michiel Smit is gisteren van twee bevrijdingsfestivals weggejaagd door linkse activisten. Smit zou in eerste instantie op beide festivals meedoen aan een debat, maar dat was al afgezegd door de organisatoren wegens bedreigingen uit extreemlinkse hoek.” (Bron: www.Fok.nl/Rotterdams Dagblad, 7 mei 2005)

Gisteren was het exact drie jaar geleden dat Volkert van der Graaf Pim Fortuijn koelbloedig vermoordde. Het leven van de veelzijdige en soms bizarre essayist en politicus eindigde in een plas bloed. Dit gold ook voor de hoop van een groeiend aantal Nederlanders dat een structureel andere overheid wil. Fortuijn bestreed gedurende het jaar 2002 met toenemend succes enkele fundamenten van het systeem van onderdrukkende bevoogding en publieke corruptie: de façade van volksvertegenwoordiging en sociaal-liberale Christen-democratie. Een hoofdrolspeler in “06/05”, de film die de schaamteloze demonisering door onder andere Thom de Graaf (D’666) vóór de moord op Fortuijn toonde, noemde hem daarom de eerste, échte naoorlogse oppositieleider. Bij deze mening sluit ik me graag aan. Veel mensen konden dus ook maar moeilijk bevatten dat de moord op Fortuijn slechts een onbezonnen actie van doorgedraaide eenling was, zoals de overheid ons wil doen geloven. Sommigen denken dat het een soort zakelijke liquidatie betrof, met militaire precisie uitgevoerd door een hitman, afkomstig uit een der monopolistische lobbies die zich voedt met de overheidsbuit. De waarheid zal men ons van officiële zijde vermoedelijk niet mededelen.

Binnen het politieke establishment was van recente aandacht – laat staan groots opgezette herdenkingsbijeenkomsten – voor deze voorvechter van het vrije woord voor zover mij bekend dus ook geen sprake. Het stemvee .. uh .. electoraat dient deze nare man uiteraard gewoon zo snel mogelijk te vergeten. En datzelfde geldt natuurlijk voor die andere kritische publieke figuur die ons nog wekelijks vanaf zijn lege column in Metro aanstaart: filmmaker en essayist Theo van Gogh. De producent van “06/05” (de film over Van Goghs vriend – ‘de Goddelijke Kale’ – Pim Fortuijn) werd zes maanden geleden op klaarlichte dag bruut vermoord door Mohammed Bouyeri, een 26-jarige Amsterdammer met een uitkering.

Evenals Fortuijn was Van Gogh behept met een forse aversie jegens de heersende machten. ‘Overheid’ was voor hem synoniem met openlijke corruptie, die bijna altijd onbestraft bleef, en de dictatoriale neigingen van de ‘boven ons gestelden’. Media en wetenschappers negeerden of ondersteunden de inconsistenties en ronduit hypocrisie in gedrag en uitlatingen van beleidsmakers en hun corrupte ‘bewakers’ in het Parlemest. Om mensen te kalmeren die onverstandig genoeg zijn om door te zeuren zoals wijlen Willem Oltmans, zijn er knokploegen, actievoerders, dreigbrieven, vandalen en terroristen rondom thema’s als de onderdrukte en gediscrimineerde medemens, het milieu en de ‘islam’.

sticker 'blokkeren - saboteren - stoppen'Via de bureaucratisch-politieke elite, immer bezorgd om de asociale trends in de belastingmoraal, vloeien geld- en informatiestromen naar een veelheid aan dubieuze stichtingen en daarmee verbonden personen, zoals Volkert van der Graaf en zijn Vereniging Milieu Offensief (VMO). Direct na de moord op Fortuijn, uren voordat de recherche een inval in het VMO-pand kon of mocht doen, waren de gul gesubsidieerde beroepsactievoerders hierover reeds ingelicht door de Wageningse wethouder Jack Bogers (GroenLinks). Na doorzoeking van het gebouw bleken duizenden papieren en digitale documenten van de VMO vernietigd of verdwenen.

Tel daarbij op de ‘onopgehelderde’ zaken rond “06/05” en 2/11/2004, zoals de afluisterapparatuur in huize Fortuijn, diverse subsidiestromen naar ‘taarters’ en andere ludiek-fascistische actiegroepen (tot op de dag van vandaag), de actievoerder/rechter in het proces tegen Volkert van der Graaf, de dubbelspion-tolk in het Hofstadnetwerk, de gebleken corruptie bij de leider van het onderzoek naar de moord op Fortuijn, de tegenstrijdige verklaringen van informanten en hoge ambtenaren aangaande de mate van dreiging van een aanslag op Van Gogh, de herkomst van de in huize Van der Graaf aanwezige explosieven, et cetera.

Onlangs bleek zelfs het Amsterdamse Openbaar Ministerie de AIVD te wantrouwen. Er was erg onzorgvuldig met belangrijke politie-informatie omgesprongen. Tevens was het al langer bekend dat Jason W. en zijn vrienden een speciaal door de AIVD vol afluisterapparatuur geprepareerde verdieping in het Haagse Laakkwartier huurden. Recent bleken alle daar opgenomen gesprekken in de twee dagen die vooraf gingen aan de moord op Van Gogh gewist. Op internet las ik dat dit technisch gezien niet eens mogelijk is, wegens de gebruikte Israëlische apparatuur die eenmaal opgeslagen informatie onwisbaar maakt.

Ik zie twee scenario’s: grove incompetentie bij ‘veiligheidsdiensten’ of kwade wil. In het tweede geval doemt een sinister beeld op aan de horizon, die inmiddels als een zwaard van Damocles boven veel Nederlandse nekken bungelt. Radicale actievoerders en potentiële terroristen krijgen via ambtenaren kweekruimten in de vorm van gedoogde kraakpanden, uitkeringen, subsidies en soms zelfs geheime informatie uit ministeries en andere instituties met een publieke taak. Binnen comfortabele beroepen als beleidsmedewerker-achtige, uitkeringsgerechtigde of subsidieconsument kunnen tot geweld neigende types agressieve propaganda fabriceren, leden werven, broeden op gewelddadige acties en hiertoe voorbereidingen treffen.

Uit het bovenstaande blijkt dat bepaalde belangen en gedragingen van leden van overheden bepaald niet sporen met (of zelfs haaks staan op) het ‘algemeen belang’, zeg maar het belang van gewone mensen met een eerlijke baan. Naast enorme verspilling van andermans geld, zijn overheidsdienaren soms ook betrokken bij (of ‘geïnfiltreerd in’) terroristische netwerken en ‘antifascistische’ knokploegen. ‘Gelovigen zonder God’, die buiten de wet om de randen van de (of: hun) publieke moraal bewaken. Uit onder andere het boek “Econostra, het netwerk achter Volkert van der Graaf” (Peter Siebelt, 2003) blijkt duidelijk dat er tussen deze idealistische stoottroepen en leden van overheden onzuivere banden bestaan.

Waarom is dit minder onlogisch dan het op het eerste gezicht lijkt? In de collectieve sector circuleren honderden miljarden euro’s per jaar. De voeding van deze reusachtige herbestelingsmachine is in hoge mate afhankelijk van het vertrouwen dat de mensen hebben in de sociaal-nationale afgod. Daarom is het uitschakelen van elementen die het algemeen heersende geloof in de maatschappijordening en het politieke systeem bedreigen, een der primaire doelen van een geheime dienst. Het beschermen van kritische burgers kan hieraan ondergeschikt zijn.

(vervolg begincitaat)
(“Toch besloot Michiel Smit om naar de festivals in Assen en Groningen toe te gaan, maar gewoon als bezoeker samen met twee begeleiders. Maar ook als bezoeker werd hij niet getolereerd door een aantal antifascisten. In Assen maakte Smit dat hij wegkwam na enig duw- en trekwerk met een handjevol linkse activisten. In Groningen vluchtte Smit een politiebusje in, toen hij en zijn gezelschap werden geconfronteerd met biergooiende demonstranten. Eén van Smits begeleiders kreeg van actievoerders een klap in het gezicht. Volgens een bericht op de linkse actiesite Indymedia is de groepering AAFD (Autonoom Antifascisten Drenthe) verantwoordelijk voor het wegjagen van Smit.”), (www.fok.nl.)

DF  / 7 mei 2005


Tags:        |      |      |      |      |      |      |      |      |