Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Stop uitkeringen Marokko = nationaal-socialistisch?

Riga Hitlergroet Nazi sticker

Hitler en zijn bende streefden naar socialisme voor iedereen die zij tot de natie rekenden, anderen hadden simpelweg ‘pech’.

In de ideologie van het nationaal-socialisme heeft de staat als belichaming van de ‘collectieve wil’ het recht (of de plicht) om delen van de bevolking te plunderen ten behoeve van de rest. De politieke waan van de dag schept en vernietigt rechten, hetgeen de samenleving op ongekende wijze ontwricht onder het mom van orde. Ook subsidies en de ‘collectieve straffen’ die het nazisme kenmerkten droegen bepaald niet bij aan een stabiele rechtsstaat of – op lange termijn – aan de welvaart.

sticker 'PvdA vastgoed maffia'Verzorgingsstaat = macht voor sociaaldemocraten
Deze idealen van rechteloosheid, ambtelijke willekeur, intensieve menshouderij en gelegaliseerde plundering worden in Nederland gesymboliseerd door de sociaaldemocraten – in de volksmond beter bekend als ‘Portemonnee van de Ander’. Deze voornamelijk uit (semi-)ambtenaren, consultants, beroepspolitici, corrupte ondernemers en salonsocialisten bestaande organisatie controleert via  belastingwetten, subsidies, uitkeringen en regulering niet alleen afhankelijke burgers maar ook meteen de iets rijkere slachtoffers van het systeem: arbeiders.

Op deze geraffineerde wijze lukte het de PvdA en hun vrienden in het maatschappelijk middenveld om een vrijwel totalitaire grip te verkrijgen op de arbeidsverhoudingen in Nederland. De veranderlijke doch permanente ontwrichting die de verzorgingsstaat veroorzaakte vergrootte slechts de macht over de arbeidersklasse, zoals beoogd door de profiterende kasten der sociaaldemocraten. Nimmer vergaten zij immers zichzelf uitbundig te belonen bij het zoveelste rondje ‘herverdeling’.

Nederlandse Marokkanen en de PvdAposter 'slik niet alles wat je voorgeschoteld krijgt'
Van de ruim 20.000 Marokkanen die in de jaren ’60 als gastarbeider in Nederland werkten is een fors deel nog in leven, van wie weer een aantal zich na zijn pensioen vestigde in Marokko. Na misschien twintig of dertig jaar noeste arbeid terug naar het moederland om te genieten van de welverdiende AOW voor de oude dag, volgens de wet kon het.

Na het arriveren van deze gastarbeiders zette de Nederlandse regering de grenzen echter wagenwijd open voor migranten die – economisch gezien – helemaal niet nodig waren en van wie velen belandden in de verzorgingsstaat en / of criminaliteit. Bureaucratische en ‘ideologische’ belangen verhinderden lange tijd dat ingegrepen werd in deze absurde situatie, die daardoor voortwoekerde en inmiddels ook de nationale veiligheid lijkt te kunnen bedreigen.

Uit onwetendheid en misschien ook gemakzucht steunden Nederlandse Marokkanen en hun voormannen lange tijd de PvdA, in de gedachte dat bij die partij de verworven rechten veilig waren. Gezien de recente plannen van het kabinet blijkt de hoop dus ongegrond. De bureaucratische netwerken achter de PvdA (men beweert dat de A staat voor ‘arbeid’) vinden het kennelijk teveel werk om op eerlijke wijze te snoeien in de kosten, bijvoorbeeld door sociale fraudeurs aan te pakken of mensen die nooit iets bijdroegen maar louter profiteerden uit het systeem te verwijderen.

vrijheid is nooit gegeven maar altijd genomen posterIn plaats dus van op te komen voor de verworven rechten van (ex-)Arbeiders, pakken de sociaal-democraten ze juist hard aan rondom kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko.

Heel terecht vragen Marokkaans-Nederlandse voormannen zich af waar familieleden van migranten nu van moeten leven en “waarom de PvdA haar principiële bezwaren tegen deze waanzinnige maatregel heeft laten varen?”

Tsja beste Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi, zo gaat ‘t nu eenmaal in de politiek. Lange tijd werkte u beide samen met de PvdA op een wijze die de belangen van de gemiddelde Nederlander bepaald niet diende. Toen de verzorgingsstaat toegankelijk bleek voor uw halve geboortedorp gaf u immers geen kick, maar nu beklaagt u zich erover dat diezelfde herverdelers van andermans inkomsten en bezit uw rechten plunderen?

D ‘Godwin‘ F

Gerelateerd:

Moskee-internaat als paard van Troje

Jos van Rey en de Nijmeegse scooter-Marokkanen

Belemmert de overheid integratie van Marokkanen?

Gesubsidieerde voorman schaadt Marokkaans belang


Tags:        |      |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>