Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Bureaucratische socialisten zijn geen varkens!

pig sticker oink Amsterdam 2013 November swine hog porc varken

Als verstandige mensen over socialisten en bureaucraten reppen, gebruiken zij vaak termen als ‘varkens’, ‘biggen’ of ‘zwijnen’. Deze metaforen ontleent men doorgaans aan George Orwells ‘Animal Farm’ (1945).

Hoewel ik een groot Orwell fan ben, wens ik me toch te distantiëren van deze misplaatste gelijkstelling.

~ wrattenzwijn Tanzania ~

wrattenzwijn Tanzania

In dit artikel zal ik door middel van een feitelijke opsomming van de verschillen tussen varkens enerzijds en socialisten en bureaucraten anderzijds (die ik in het vervolg van dit verhaal gezamenlijk ‘sociaal-democraten’ zal noemen)[1] aantonen dat het hier een niet gerechtvaardigde en zelfs schandelijke vergelijking betreft. Om te beginnen:

swine, animal farm, Amsterdam Artis Zoo(1) Varkens kunnen niet rechtop lopen en bevinden zich dus met hun ogen, neus en oren dicht bij het aardse, zeg maar: de feiten. Zij bezitten daardoor sterk ontwikkelde zintuigen voor goed en kwaad, of nuttig en gevaarlijk (met betrekking tot voedsel, territorium en mede schepselen).

Sociaal-democraten echter, bevinden zich doorgaans in ivoren torens alwaar zij een ideologisch ‘getinte’ papieren beleidsrealiteit bestuderen en fabriceren. Indien het minder verheven individuen zou betreffen, zou zo’n situatie ‘navelstaren’ genoemd worden. Sociaal-democraten maken dus veel grotere en vaker (volgens sommigen zelfs ‘systematisch’) fouten dan varkens.

sticker swine pig hog 100 per cent Amsterdam varken

(2) Het feit dat sociaal-democraten juridisch vrijwel onkwetsbaar zijn (‘Pikmeer-arrest’) en bovendien de kosten van hun fouten praktisch altijd op anderen kunnen afwentelen, versterkt dit verschijnsel; varkens bezitten deze rechten en vermogens immers niet. Althans, de boer is, als eigenaar van de varkens, verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden, maar wie is (eind)verantwoordelijk voor de fouten van de in de staat genestelde sociaal-democraten?

(3) Hoewel varkens dus verstandiger zijn dan sociaal-democraten, trachten zij nimmer hun individuele of groepsmoraal aan anderen op te dringen. Sociaal-democraten doen dit juist wel. Dwang schuwt men hierbij niet.

sticker Veka Vek roze zwijn Amsterdam

(4) Zo schamen varkens zich weliswaar niet voor de gezonde en natuurlijke lichaamsgeur die hun lichamen en uitwerpselen verspreiden, maar zijn zij er ook niet bepaald trots op; sociaal-democraten daarentegen, zwemmen vol trots in hun collectieve beerput en vinden dat derden blij moeten zijn met de substantie en geuren die zij tezamen produceren. Wij worden soms via een parlementaire enquête gedwongen om in de beerput te kijken, met een wasknijper op de neus, en uit te roepen: “oh, wat progressief, sociaal, vooruitstrevend, bevlogen en ruimdenkend.”

(5) Varkens zijn dus verdraagzaam en tolerant, sociaal-democraten zijn dit in de regel niet. Varkens blaten nooit en kan men dus karakteriseren als bescheiden dieren.

sticker 'zwijntje think'

(6) Sociaal-democraten gebruiken het woord “Tolerantie” te pas en te onpas als dekmantel, om hun eigen onverdraagzaamheid te camoufleren. Dit is een strategie die bij varkens nog niet werd geconstateerd. Varkens liegen nooit, sociaal-democraten liegen bijna altijd als hun lippen bewegen.[2] Varkens zijn dus veel eerlijker dan sociaal-democraten.

(7) Varkens zijn zelden gekleed, maar schamen zich daar ook niet voor. Sociaal-democraten worden juist kwaad als iemand erop waagt te wijzen dat ze geen kleren dragen. Zij schamen zich dus voor hun feitelijke naaktheid.[3]

~ wrattenzwijnen Tanzania ~

~ wrattenzwijnen ~

(8) Het ruften en knorren van varkens is een veel minder onaangenaam geluid dan de agressieve retoriek die sociaal-democraten vaak bezigen. Het heeft bovendien veel minder ingrijpende gevolgen voor degene die de trog vult.[4] Immers, de luchtstoot die zich vanuit de endeldarm van het varken in uw broekspijp boort, is oneindig veel ongevaarlijker dan een scheldkanonnade van ‘Piet Grijs’ of Marcel van Dam. Er zijn zelfs mensen die het niet meer kunnen navertellen …
animal farm pig cover

(9) Varkens zijn ook minder schadelijk voor het milieu dan socialisten en bureaucraten (Betuwelijn, Tsjernobyl, Aral meer). Conclusie: varkens zijn veel minder gevaarlijk dan sociaal-democraten.

(10) Bovendien, indien een varken écht gevaarlijk zou worden, mag, kan en zelfs moet de verzorger of eigenaar het beest gewoon opsluiten. Bij sociaal-democraten is dat fysiek en juridisch veel moeilijker.[5]

(11) Varkens bestaan honderden miljoenen jaren langer dan sociaal-democraten. Zij hebben hun evolutionaire waarde, nut en overlevingskracht ruimschoots bewezen. Van sociaal-democraten zou ik dit niet durven beweren.

fraai zwijntje van hout(12) Varkens zijn zeer wel in staat hun eigen voedsel te vinden; voor sociaal-democraten is dit vrijwel onmogelijk. Zij zijn echter erg bedreven in het opsporen en toe-eigenen van andermans voedselbronnen.

sticker 'raambiggetje' wakker dier(13) Varkens kunnen bovendien erg productief en waardevol voor anderen zijn, sociaal-democraten zijn dit eigenlijk nooit (in ieder geval niet op eigen kosten).

(14) Een weldoorvoed zwijn is een goed teken voor een boer. De vadsigheid van het corps der sociaal-democraten betekent echter juist voor de “veehouder” het (onvrijwillig) aanhalen van de broekriem. Dus: een persoon die veel en vlezige varkens verzorgt, is een rijk en gelukkig mens. Bij het onderhouden van het sociaal-democraten corps is de correlatie juist omgekeerd.

sticker 'vliegend zwijn'

Mijn conclusie is dat Orwells metafoor (socialist = varken) op een grondig misverstand berust en feitelijk een (vermoedelijk onbedoelde) vorm van ‘nieuwspraak’ betreft.

De afkeer van het nobele zwijn heeft, zoals ik heb aangetoond, bij te veel mensen een ongerechtvaardigd grote omvang en intensiteit bereikt.

Naar ik hoop, draagt dit artikel bij aan een grotere waardering voor onze knorrende krulstaart.

door Sebastiaen van den Bicheneucker

~ grazend wrattenzwijn / Tanzania ~

~ grazend zwijn ~

[1] Er is een zeer grote overlap tussen deze twee categorieën. In de regel kan men deze types dan ook redelijk veilig collectief aanduiden met de term socialisten of ‘sociaal-democraten’. De bindende factor is dat zij beiden een onbedwingbare behoefte bezitten om andermans geld te spenderen, en daarvoor ook nog betaald willen worden.

[2] Hoewel hun zwijgen (‘omerta’) volgens mij een nog veel geniepiger strategie is om wanbeleid en corruptie te bedekken.

[3] In het zeldzame geval dat een varken wél kleren draagt, heeft de eigenaar of verzorger van het beest hiervoor betaald op basis van vrijwilligheid.

sticker Mak & PvJ swine pig zwijn

[4] Dit vullen van de trog of voederen gebeurt wederom op basis van vrijwilligheid, in tegenstelling tot de belasting“opbrengsten” waar sociaal-democraten zich mee voeden.

[5] In tegendeel, de sociaal-democraat sluit dan doorgaans juist zijn verzorger of voederaar op.

DF

(augustus 2004, ook op Meervrijheid.nl & Politicsinfo.be)

Tags:        |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>