Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Sayyid Qutb over vrijheid in de islam: ‘Mijlpalen’ (1965)

sticker boerka Amsterdam burqa's

De Egyptische filosoof Sayyid Qutb (ook wel ‘Qutub’) werd geboren in 1906 en stierf door ophanging in een Egyptische gevangenis in 1966. Veel Arabisten en Islamologen zien zijn werk als een inspiratiebron voor de gewelddadige jihad. Na lezing van zijn bekendste boek (‘Mijlpalen’) moet ik zeggen dat ik het daar absoluut niet mee eens ben, hoewel ik het ook niet met alles wat hij schreef eens ben. Qutb is naar mijn mening eerder ideologisch verwant met radicale vrijheidsdenkers uit Europa en Amerika. Hieronder volgen enkele overgetypte citaten uit het boek ‘Mijlpalen’:

‘De democratie in het westen is zo onvruchtbaar geworden, dat het daarom aspecten van het Oostblok overneemt, met name uit economische hoek, onder de naam van het socialisme. (…) Het Marxisme is nu op het veld van de diverse denkbeelden verslagen, en er kan zonder overdrijving gezegd worden, dat geen enkel land ter wereld echt Marxistisch is. Deze theorie is in zijn geheel in strijd met de menselijke natuur en haar behoeften. Deze ideologie bloeit alleen in een neergaande maatschappij of in een maatschappij die onderdrukt is door een vorm van langdurige dictatuur. (p. 5)

moskee - Los Angeles

De Sovjet-Unie (…) heeft zelf te lijden aan voedseltekorten. Terwijl het Rusland van de tsaren een voedseloverschot had, moet het nu voedsel uit het buitenland importeren en moet het voor dit doel zijn reserves aan goud verkopen. De voornaamste reden hiervoor is het mislukken van het systeem van de collectieve boerderijen of (…) het mislukken van een systeem dat ingaat tegen de menselijke natuur. (p. 6)

Het is voor de nieuwe leiding nodig om de materiële vruchten van de creatieve intelligentsia van Europa te behouden en verder te ontwikkelen, maar ook om de mensheid die hoge idealen en normen te geven, die tot nu toe nog niet door de mensheid zijn ontdekt en die de mensheid een manier van leven zullen bezorgen, die in overeenstemming is met zijn menselijke natuur en met waarden en normen die positief en opbouwend en praktisch uitvoerbaar zijn. De Islam is het enige systeem dat deze normen en waarden en deze levenswijze bevat. (p. 7)

holy Quran Koran Engelse editieHet is nodig om nieuw leven te blazen in de Islamitische gemeenschap, die begraven is onder de brokstukken van de door de mens geschapen tradities van verschillende generaties. Zij is bedolven onder het gewicht van deze onjuiste wetten en gewoontes, die niet het minst aan de Islamitische leerstellingen verwant zijn en die zich, ondanks alles, toch “de Islamitische wereld” noemt. (…) Dit was het tijdperk waarin de Europese intelligentsia fantastische wetenschappelijke, culturele, juridische en materiële prestaties verrichtte, hierdoor heeft de mens een vooruitgang geboekt, die tot grote creatieve hoogte en materieel gemak leidde. Het is niet gemakkelijk om fouten bij de uitvinders van deze fantastische zaken te vinden, zeker niet omdat wij in de zogenoemde islamitische wereld totaal verstoken zijn van deze schoonheid. (…) De Europese creatieve geest is ons op dit gebied ver vooruit, en in de eerst volgende eeuwen hoeven we niet te verwachten dat wij met Europa op dit gebied om de superioriteit kunnen wedijveren. (p. 9/10)

sticker religion rulers god disbeliever satan business Amsterdam 2013 November

De jahiliyyah (onwetendheid) is gebaseerd op opstandigheid tegen Gods soevereiniteit op aarde. Eén van Gods grootste eigenschappen wordt hierbij aan de mens overgedragen, namelijk de soevereiniteit, en dat maakt sommige mensen tot heersers over andere, (…) waarbij men beweert het recht te hebben om normen en waarden vast te leggen en wetten voor het collectieve gedrag af te kondigen (…). Het resultaat van deze opstandigheid tegen Gods gezag is de onderdrukking van Zijn schepselen. (p. 11/12)

Sticker Obey Giant 'Lenin'Het was niet Gods bedoeling (met het neerzenden van de Koran, df) om de aarde van de Romeinse en Perzische tirannie te bevrijden om die door Arabische tirannie te vervangen. Alle soorten tirannie zijn slecht. (p. 33)

Het communisme wil ook een nieuw soort samenleving vestigen, het slecht de muren van kleur en ras, van natie en geografische regio, maar het is niet op de ‘menselijke relatie’ gebaseerd maar op het ‘klassensysteem’. De communistische maatschappij lijkt op de Romeinse, alleen wordt er een andere groep benadrukt, daar waren edelen onderscheiden en hier wordt het proletariaat onderscheiden. De onderliggende emotie van deze klasse is haat en jaloezie naar de andere klassen. Zo’n egoïstische en wraakzuchtige maatschappij kan niets anders dan primitieve emoties in de individuen opwekken. (p. 70)

Degenen die van het Islamitische systeem afwijken en een ander systeem wensen, of dit nu gebaseerd is op nationalisme, huidskleur en ras, klassenstrijd of een andere soortgelijke corrupte theorie, zijn waarlijk vijanden van de mensheid! Zij willen niet dat de mens die edele eigenschappen ontwikkelt, die hem door zijn Schepper gegeven zijn, noch willen zij zien dat een menselijke samenleving profijt trekt van de harmonieuze vermenging van al die mogelijkheden, ervaringen en eigenschappen, die door de verschillende rassen van de mensheid ontwikkeld zijn. (p. 71)

De Islam heeft niet de bedoeling het geloof aan de mensen op te dringen (…) en is een vrijheidsverklaring van de mens van de dienstbaarheid aan de andere mens. Zodoende streeft het vanaf het begin af aan naar de afschaffing van al die systemen en regeringen, die gebaseerd zijn op de overheersing van de ene mens over de andere mens (…). Als de Islam de mensen van deze politieke druk bevrijdt en hen haar geestelijke boodschap aanbiedt, waarbij hun verstand aangesproken wordt, dan geeft het hen de volledige vrijheid om al dan niet haar geloof te accepteren. (p. 86)

sticker niqab  Amsterdam nikaab islam

Het is dus duidelijk dat alleen die maatschappij beschaafd is, waarin de menselijke verhoudingen gebaseerd zijn op vrije keuzes (…). (p. 145)

Natuurlijk leggen de ideeën en heersende tradities van de huidige maatschappij een grote druk op ons – een adembenemende druk, en speciaal op vrouwen; de moslimvrouw staat werkelijk onder een extreem onderdrukkende belasting – maar dit is nu eenmaal zo en wij moeten er het hoofd aan bieden. (p. 212)

(…) Het leven zonder geloof is waardeloos, leven zonder vrijheid is vernederend en als de tirannen ook nog wordt toegestaan om zowel over de lichamen als over de zielen te heersen, dan is dat uitermate verdorven.’ (p. 232)

Sayyid Qutb, ‘Mijlpalen, fasen van het Islamitisch bewustzijn’ (‘Ma’alim fie taieq’, 1965), vertaling door Oem Adullah, Rabbani Press (zonder jaartal)

Zie ook:

‘Syed Qutb – John Locke of the Islamic World’, The Globalist, July 28, 2003

Marmolak: de censuur geniaal omzeild

Apen & zwijnen


Tags:        |      |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>