Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Exclusief interview met S. Boon: ‘De Geldbubbel’

Euro-logo-Litouwen-Pärnu

Het boek ‘De Geldbubbel’ plaatst het verleden en de toekomst van het moderne geldsysteem in een breed perspectief. Dit is een exclusief interview met auteur Sander Boon.

Wie of wat zijn de primaire doelgroepen van je boek?

Geïnformeerde leken, mensen die voelen dat er met de economie iets niet klopt en belangstelling hebben voor het bredere verhaal.
'De Geldbubbel' Sander Boon kaft

(p168) “Het tegen elke prijs in stand houden van het systeem zorgt ervoor dat kosten onevenredig bij de belastingbetalers en spaarders komen te liggen.” Zijn er mogelijkheden tot verzet hiertegen, of wordt het algemeen belang gegijzeld door financiële instellingen?

Binnen dit systeem is het vrijwel onmogelijk om hieraan niet mee te doen. Vrijwel iedereen leent en heeft schulden of spaart (bijvoorbeeld via zijn pensioenfonds) in de schuld van een ander. Mensen sparen in hypotheekleningen en staatsobligaties. Het afschrijven van leningen is dus synoniem aan het afschrijven van bezit. De enige uitwegen zijn: niet lenen (huis als bezit) of sparen in fysiek goud. Het vervelende is echter dat velen niet voldoende geld hebben om zich dit te kunnen veroorloven. We zijn slaaf van onze schulden.

Dollar fake 911 fraud nep

Wat is je inschatting over het aantal ‘hoofdverantwoordelijken’ voor de crisis – bankiers, wettenmakers en bureaucraten – en denk je dat staten deze mensen juridisch nog aan zullen en/of kunnen pakken? Zou je dat wenselijk of verstandig vinden, en waarom (of niet)?

Het is opvallend dat afgezien van fraudeur Madoff geen enkele hoog geplaatste figuur is aangepakt, je kunt hem beschouwen als een soort zondebok. Zijn gedrag is natuurlijk niet goed te praten, maar zijn enige fout was dat zijn piramide te klein was (het grote piramidespel is dat van de staatsobligaties). Hoe hoog geplaatsten zichzelf uit de wind houden is goed te zien bij het functioneren van oud-minister Zalm bij DSB. Volgens het rapport van de curatoren heeft hij daar gefaald, maar door toenmalig Minister Bos is hij als hoofd van ABN/Amro benoemd. Hoe schimmig de rollen soms zijn is overigens naar boven gekomen bij het zogenaamde Libor-schandaal. De Britse overheid gaf aan Barclays impliciet aan dat het goed uit zou komen als de Libor-rente omlaag ging. Een hoge rente betekent namelijk dat het vertrouwen tussen banken laag is, met in uiterste geval het gevaar voor omvallen. De directeur van de bank onder wiens bewind daadwerkelijk een lagere Libor-rente werd bewerkstelligd werd echter de zondebok, hij moest aftreden. Overigens niet zonder eerst de e-mails van de Britse overheid openbaar te maken. Ook de toezichthoudende afdeling van DNB heeft gefaald, bijvoorbeeld bij het toezicht op de activiteiten van een IJslandse bank in Nederland, echter zonder grote consequenties. Dat er zo weinig mensen zijn gestraft komt natuurlijk omdat iedereen eigenlijk schuld had. Het systeem zit niet goed in elkaar, maar iedereen doet eraan mee.

Dollar fake fraud trust 911 namaak

Durf je de veranderde wetgeving rondom de cruciale kredietbeoordelaars corruptie – of zelfs een complot – te noemen?

Nee, veel schadelijke besluiten zijn genomen omdat ze op korte termijn gunstig waren. Helaas is bij deze beslissingen het algemeen belang op langere termijn uit het oog verloren. Het is zoals een junk die drugs blijft gebruiken om de cold-turkey uit te stellen. Het enige verschil is dat de junk wel weet dat hij beter zonder drugs door het leven kan.

Is de crisis voor gepensioneerden alleen maar nadelig?

Als je spaart in louter staatsobligaties (via pensioenfondsen) is het erg nadelig, ja.

Welke pensioenfondsen en andere beleggers sloegen zich tot nu toe het best door de crisis heen en is dat verklaarbaar?

Het pensioenfonds voor de glasfabrieken had 13% van het vermogen belegd in goud, hetgeen gunstig uitpakte voor hun dekkingsgraad ten tijde van de kredietcrisis. Begin 2010 verplichtte DNB het fonds echter via een zogeheten ‘aanwijzing’ de goud-beleggingen af te bouwen tot maximaal 3% van het belegd vermogen. Het Fonds heeft overigens vervolgens een rechtszaak hierover van DNB gewonnen. Fondsen die in de gaten hebben dat we aan het begin staan van het leeglopen van de staatsobligatiebubbel doen het over het algemeen nu en waarschijnlijk ook in de toekomst beter, omdat ze hun beleggingsstrategie hierop hebben aangepast.

Toont de crisis ons de superioriteit van het islamitisch bankieren?

sticker paus plus slaven, TallinnNee, rente is gewoon de huurprijs van geld. Je kunt mensen niet verbieden om het te verhuren als ze het hebben. Overigens heeft ook de Rooms Katholieke kerk lange tijd rente verboden, uiteindelijk zonder succes. Islamitische banken doen ook gewoon mee in dit systeem. Dat we nu in een crisis verkeren heeft niet met rente an sich te maken, maar met het feit dat die rente geen goede afspiegeling is van marktomstandigheden, dit wordt nog eens onderstreept door de manipulatie van rentestanden door centrale banken.

Is er voor staten een uitweg, of wordt het komende decennium in Europa vermoedelijk er een van bezuinigingen, werkloosheid, faillissementen en stagflatie?

Het tweede scenario acht ik het meest waarschijnlijk, want een uitweg lijkt er eigenlijk niet. Wat overheden, banken, bedrijven en individuen zullen moeten begrijpen is dat men ‘binnen het huishoudboekje’ zal moeten blijven. De enige winst in een soort collectief leerproces dat een teveel aan schulden niet goed is voor het gezond functioneren van een economie.

'Slavery' graffiti, bij WTCZie je op termijn voor jongeren primair kansen of bedreigingen uit de crisis voortvloeien?

Kansen! We gaan naar een samenleving waarin aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid weer gekoppeld zullen zijn. Een tijd van meer transparantie en waarin ondernemerschap en waardecreatie weer lonend zullen worden. Waarin de fictieve economie weer plaats zal maken voor de reële economie. Spaar, stop met lenen voor onproductieve zaken, leer een vaardigheid of vak.

Vind je het beleid van de ECB verstandig, tot nu toe?

sticker Aware sheep dollar Amsterdam Spui 2013 schaapIn ieder geval beter dan dat van de Federal Reserve Board en de Bank of England. De ECB wijst er steeds op dat regeringen binnen hun budgetten zullen moeten blijven en dat de crisis veroorzaakt wordt door onverstandig lenen en hoge staatsschulden. De Fed en de BoE blijven de begrotingstekorten van hun overheid gewoon financieren, zonder er krachtdadig op te wijzen dat ze structurele maatregelen moeten nemen om de economie er weer bovenop te krijgen. Dit zogenaamde monetair financieren van overheidstekorten is zeer gevaarlijk, omdat hierdoor het vertrouwen in geld verloren kan worden.

sticker Gold-man Amsterdam 2013

Is het logisch dat in ‘het kapitalistische westen’ Keynesiaans stimuleringsbeleid gevoerd wordt, of is ook sprake van een crisis in het economie-onderwijs en in de terminologie?

We worden opgeleid om te functioneren binnen het huidige systeem, hetgeen alleen vol te houden is als mensen blijven geloven in (de spelregels van) dit systeem. Toch loopt dit op de langere termijn fout af, net zoals de religie op de Paaseilanden de fundamenten onder hun eigen samenleving weggeslagen heeft. Daar consumeerde men het hout, dat de erosie van landbouwgrond voorkwam, en in ons systeem consumeert de Keynesiaanse religie het spaargeld. Paradoxaal genoeg leidt het creëren van de staatschuld – en later particuliere schulden – tot het vergroten van de welvaart, het is echter welvaart van korte duur. Op langere termijn volgt de verarming, want ons spaargeld is gestoken in schuldbewijzen die niet kunnen worden afbetaald. Er is een collectief waanidee dat er enorm veel is gespaard bij pensioenfondsen, terwijl het geld al is gespendeerd. Dit geeft vooralsnog een vals gevoel van veiligheid.

Binnen hoeveel jaren schat jij dat goud de kredietstandaard zal vervangen?

graffiti Fear Euro Amsterdam WTCDat is afhankelijk van psychologische factoren. Hoe lang blijft het publiek geloven dat dit systeem solide en te vertrouwen is?

Je schrijft dat ‘geherwaardeerd goud’ zijn waarde goeddeels zal behouden (p185) zodra goud weer tot monetair ankerpunt wordt. Bedoel je daarmee dat contracten uit de termijnmarkt voor goud enerzijds overgewaardeerd zijn, maar tegelijkertijd ook waardevast?

Als goud verwordt tot monetair metaal zal de termijnmarkt verdwijnen, waarna alleen nog de handel in fysiek goud rest. Termijnhandel is met name geschikt voor grondstoffen die we verbruiken en voor voedsel dat we verbouwen. Het aanbod hiervan is onzeker (misoogsten bijvoorbeeld) en termijnmarkten kunnen de prijzen en de productie stabiliseren. Bij goud is dat niet nodig, omdat vrijwel al het ooit gemijnde goud nog boven de grond aanwezig is. Termijnhandel is bij goud helemaal niet nodig om productie en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Als goud straks weer het monetaire anker vormt, kan dit dan ook onze cultuur beïnvloeden?

sticker 'Build your new world', Riga

Absoluut! We zullen weer gaan leven binnen ons budget, en dat heeft gevolgen voor het samenleven met elkaar. Mensen zullen bijvoorbeeld minder snel een verkeerde studie kiezen, politici kunnen niet meer dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken, sparen wordt veiliger en transparanter, het vak van bankier zal weer saai worden want ze zullen weer goed hun best moeten doen om een renderende bestemming te vinden voor spaargeld.

Vrees je dat dit boek bepaalde trends zoals de run op goud kan versterken, of hoop je dat misschien juist?

Aan Jacques Rueff, adviseur van de voormalige Franse President Charles de Gaulle, vroeg men eens ongeveer hetzelfde, waarop hij antwoordde: “als mijn ideeën dit teweeg kunnen brengen, zijn niet mijn ideeën fout maar het systeem zelf.”

'De Geldbubbel' Sander Boon tekstRaad je mensen aan ingeblikt voedsel in te slaan?

Dat lijkt me sowieso geen overbodige luxe. Elke tijd kent zijn onzekerheden, we verzekeren ons ook tegen brand en diefstal, dus waarom niet tegen het falen van het papieren systeem? Los van goud / zilver is ook sterke drank natuurlijk een zeer gewild en geschikt ruilmiddel in tijden van crisis. Het is zeer lang houdbaar dus kan het de malaise overleven, maar – als de ellende voortwoekert – ook de vergetelheid bevorderen. Bovendien kan je er een feestje mee bouwen als de ellende voorbij is!

Gerelateerd:

Project X in Haren te verklaren uit euro-perikelen?

Geen voeten meer op bankje door de crisis

Het piramidespel van Mao Zedong

Gijzeling Nederlander symbool voor EU

Nieuwe wereldorde


Tags:        |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>