Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Corruptie rond Fyra: 3 nadelen, 1 voordeel

sticker prime suspect NS Nederlandse Spoorwegen Amsterdam

Als politici en/of ambtenaren samenwerken met commerciële bedrijven om te stelen van de overheid – en dus van belastingplichtigen – noem je dat ‘corruptie’. Dit misdrijf pleegt men in georganiseerd verband en is in het algemeen erg nadelig voor de bevolking, hoewel het ook een positief effect kan hebben.

corruptie lijkt op oplichting
Zeker bij grote projecten zoals de Hogesnelheidslijn (HSL/Fyra) is doorgaans een vorm van oplichting in het spel die men camoufleert met behulp van ‘wetenschappelijke’ rapporten door ‘onafhankelijke’ organisaties. Helaas is in deze ‘rapporten-branche’ meer dan regelmatig gebleken dat “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt” ook daar ten volle geldt.

Uit onderzoek door zo’n organisatie blijkt dan dat een infrastructureel project X euro zal kosten, gedurende een periode van Y maanden wordt aangelegd en vervolgens de samenleving Z voordeel oplevert. Burgers horen meestal voor het eerst over het nieuwe project via het journaal of een bericht op een site of in een krant.

sticker 'mens - barcode als hoofd'individuele burger is machteloos
Omdat zowel de overheid als onafhankelijke wetenschappers en semi-overheidsbedrijven heil in het project zien vertrouwt de bevolking in het algemeen op de aangeboden desinformatie. Het project reikt jaren in de toekomst en is – zeker qua kostenstructuur – complex en ondoorzichtig, waardoor het voor geïnteresseerde individuen haast ondoenlijk is om projecten als de HSL/Fyra of NoordZuidLijn serieus te beoordelen. Dankzij de hoge belastingen moeten Nederlanders veel uren werken om het hoofd boven water te houden, dus is tijd sowieso een schaars goed.

In de jaren na aankondiging van het project beginnen echter negatieve berichten media binnen te sijpelen. Geleidelijk aan stijgen de kosten naar 3,8X en duurt de aanleg bij nader inzien 2,6 maal Y maanden. Achteraf blijken ook de maatschappelijke en financiële baten van het project vrij ernstig tegen te vallen, zo ook nu in geval van de HSL/Fyra. Enkele oppositiepartijen willen daarom een parlementaire enquête. De schade zou in de miljarden lopen en D66-Kamerlid Van Veldhoven sprak zelfs van “een rampdossier”.

corruptie vaak straffeloos: klassenjustitie?de wereld graait door graffiti Amsterdam
Zoals onlangs ook weer bleek in een zeer omvangrijk fraudeonderzoek in Limburg – “dat uit dreigt te draaien op een compleet fiasco” – is het in Nederland haast onmogelijk om mensen met de juiste connecties veroordeeld te krijgen.

Net als bij parlementaire enquêtes over andere mega-projecten zal zo’n onderzoek niet snel tot veroordelingen leiden. De burger wordt hier als het ware voor de tweede keer opgelicht.

na- en voordelen corruptie
Waarschijnlijk staan de meeste mensen er niet vaak bij stil, maar de kostenoverschrijdingen van dergelijke projecten leiden onvermijdelijk tot hogere belastingen (direct, of indirect via rentebetalingen op een hogere staatsschuld). Aangezien het besluit tot zo’n project toch al niet door burgers is genomen maar zij wel verplicht meebetalen, is deze oplichting extra wrang.

Een ander nadeel is dat corruptie onveiligheid vergroot. Vaak ‘bezuinigen’ aannemers immers stiekem op materiaalkosten, dat in geval van spoorlijnen, treinen en gebouwen al snel levensbedreigende risico’s kan opleveren.

~ wrattenzwijn Tanzania ~

~ wrattenzwijn Tanzania ~

Het laatste probleem van corruptie is natuurlijk dat mensen zich op onrechtmatige wijze verrijken ten koste van de samenleving. Als criminelen hun wederrechtelijk verkregen vermogens mogen behouden kan dit de ‘maatschappelijke moraal’ ondermijnen. Dit geldt zeker als zoals in geval van de NZ-Lijn mensen jaren langer dan ‘beloofd’ infrastructurele hinder van graafwerkzaamheden ondervinden.

lichtpuntje
Het grote voordeel van corruptie is echter dat steeds meer mensen er oog voor lijken te krijgen en het niet langer beschouwen als een ‘probleem uit de rest van de wereld’ maar als iets dat diepgeworteld is in hun eigen leefomgeving.

De weerstand tegen politiek en overheid zal hierdoor toenemen, net als bijvoorbeeld het aantal niet-stemmers of mensen dat belastingontduiking als een nobele daad beschouwt in plaats van als misdaad. Want steeds duidelijker wordt dat de grote dieven die bijna openlijk stelen volstrekt onaantastbaar zijn in Nederland

DF

Gerelateerd:

De ambtenarij faalt, ‘het publiek’ betaalt

Ad Melkert, de joker van het ESF, is terug

Jos van Rey en de Nijmeegse scooter-Marokkanen

Vreemd onderzoek door de overheid

Absurdistan in de polder

Half-open inrichting Nederland

Ambtenaar, treed op tegen ontspoorde collega’s!

Wie geloof je? Je moellah of een ezel?


Tags:        |      |      |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>